Taklit ve Tağşiş Çalışmaları

Taklit ve Tağşiş Çalışmaları

Taklit ve Tağşiş Çalışmaları

Sağlıklı ve güvenli gıda tüketiminin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle fiyat artışları, gelişen teknoloji, gıda firmaları arasındaki rekabet gıda üretiminde taklit ve tağşişin artmasını tetikleyen faktörlerdir. İnsanların güvenli gıda hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve tüketilen gıda ürünlerinin halk sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin önüne geçilmek istenmesi gibi sebepler gıda sektörüne üretimin her aşamasında kontrol ve analiz işlemlerinin yapılması zorunluluğu getirmiştir.
Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamında, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri ile işyeri sorumluluklarına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
Söz konusu yönetmelikte taklit ve tağşiş şu şekilde tanımlamıştır.

Tağşiş: Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi halini ifade eder.
Taklit: Gıda maddesini ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerini; şekil, bileşim ve nitelikleri itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi göstermeyi halini ifade eder.

Et ve et ürünleri, bitkisel yağ, bal, süt ve süt ürünleri, konserveler gibi aklınıza gelebilecek tüm gıda maddelerinde tağşiş ve taklit yapılmaktadır. Yapılan tüm bu hilelerin önüne geçilmesi için birçok standart ve yöntem geliştirilmiştir. Gıda ürünlerinin spesifik özellikleri baz alınarak herhangi bir taklit veya tağşiş işlemi tespit edilebilir.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen firmalar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Baharatların rengini canlandırmak için sentetik renklendirici ya da kiremit tozu gibi yabancı maddelerin ilave edilmesi, baharat miktarının artırılması için farklı bitki yapraklarının katılması, bozuk peynirlerin tekrar işlenerek krem peynir üretiminde kullanılması, ekmeği beyazlatmak için farklı kimyasal maddeler kullanılması, taze görünmesi için balıkların solungaçlarının boyanması, zeytinyağına farklı bitkisel yağların ilave edilmesi, kırmızı et ve et ürünlerine farklı hayvan etlerinin ya da iç organlarının katılması gibi yapılmış birçok hile söz konusudur. Yapılan hileler ile insan sağlığının bu kadar tehlikeye atılması laboratuvar analizlerinin önemini artırmıştır.

Taklit ve Tağşiş kapsamında gerçekleştirilen analizler genel olarak şu şekildedir.
Et-Tür Tayini (Domuz, At, Eşek, Hindi, Tavuk)
Soya Geni Taraması
Melamin
Jelatin
Nişasta
Yağ Asitleri Kompozisyon
Sterol Kompozisyonu
Süt Yağı Yağ Aranması
Bitkisel Yağ Aranması
CMC (Karboksimetil selüloz)

NANOLAB, Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile Taklit ve Tağşiş çalışmalarını birçok gıda ürününde gerçekleştirilmektedir.

6320