RASFF

RASFF

rasff


2023 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler RASFF Bildirimleri

2022 yılında gıdayla temas eden malzemelerle ilgili 188 bildirim iletildi. Yapılan bildirimlerin % 40’ yakını plastik malzemelerdir. Bunu metal alaşımlar, kağıt ve kartonlar, silikonlar , seramikler, ahşap malzemeler, cam, eldiven, yapışmaz kaplamalar izlemektedir. Bildirimi en çok yapılan test ise primer aromatik aminler gelmektedir. Bunun devamında ise kurşun, toplam migrasyon, formaldehit, nikel ftalat migrasyonları ve silikon malzemelerde toplam uçucu madde gelmektedir. Primer aromatik aminin tamamı plastiklerde bulunurken; kurşun kağıt, metal, plastik, cam, metal alaşımlar vb bir çok üründe tespit edilmiştir. Kağıt karton ve ahşap gibi malzemelerde önceki senelerde çok rastlamayn rastlanmayan “Benzisothiazolinone (BIT)” ve “Carbendazim,Diuron” gibi biyositlerin tespit edildiği görülmüştür.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak, RAFSS bildirimlerini güncel olarak takip etmekte ve her güncelleme ile beraber test kapsamımızı genişletmekteyiz. RASSF bildirimi yapılan tüm malzemelerde (eldiven ve biyosit içermesi muhtemel malzemeler dahil) Avrupa Birliği, LFGB vb mevzuat gerekliliklerini ,başta CEN/TC 194, ISO/TC 166, ISO/TC 107, ISO/TC 186, ISO/TC 34/SC 12, ISO/TC 6 teknik komitelerinin yayınladığı metotları referans alarak testler gerçekleştirmekteyiz.
27004