Çevre

Çevre

Çevre

Günümüzde nüfusun artması, kentleşme ve sanayileşmenin artması ile hava kirliliği en önemli problem haline gelmiştir. Hava kirliliği, dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları olumsuz yönde etkilemekte ve yapısal bozulmalara neden olmaktadır.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ve Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirme ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Çevre Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

6217