Antibakteriyel Değerlendirme

Antibakteriyel Değerlendirme

Antibakteriyel Değerlendirme


Çocuk odalarında, yemek hazırlama alanlarında, laboratuvarlarda, hastanelerde kullanılan boya ve verniklerin antimirobiyal etkileri önemli konulardır. Bulunduğumuz alanlarda mikroorganizma varlığı bilinen bir gerçektir. Duvar, zemin, kullanılan farklı ürünlerin yüzeyleri ortamın nem, sıcaklık etkileriyle mikroorganizmaların çoğalabildikleri alanlar haline gelebilirler.

Boya ve verniklerde, antimikrobiyal aktivitenin değerlendirilmesinde bakterisidal, fungusidal ve mayasidal aktiviteleri değerlendirilmektedir. Özellikle umumi, kişisel ve medikal alanlarda kullanılan boya ve vernikler üzerinde antimikrobiyal aktivite önem kazanmakta ve test edilmektedir.

Biyosidal ürünlerde “Boya ve Verniklerde Antibakteriyel Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Plastik, metal ve seramik malzemelerden üretilen gıda ambalajları, çöp kovaları, kaşıklık, kesme tahtaları gibi ürünlerde antimikrobiyal özellik önemli bir hale gelmiştir. Gıda üretimi yapılan alanlarda kullanılan ürünler için antimikrobiyal özellik daha önemlidir. Sürekli üretimin olduğu ve düzenli temizlik yapılması gereken alanlarda antimikrobiyal ürünler hijyen sağlamada daha faydalı olacaktır.

Plastik, metal ve seramik malzemelerden üretilen ürünlerde, antimikrobiyal aktivitenin değerlendirilmesinde Staphylococcus aureus (ATCC 6538P) ve Escherichia coli (ATCC 8739) bakteri türleri kullanılmaktadır.

Biyosidal ürünlerde “Plastik, Metal, Seramik ve Ara Ürünlerde Antimikrobiyal Aktivitenin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Steril olmayan ürünler üzerinde genel mikrobiyal yük sayımı ve özellikle kullanım alanına göre spesifik mikroorganizma sayımı gerçekleştirilmektedir.
Medikal malzemeler temiz oda şartlarında üretilseler de belirli bir mikroorganizma yüküne sahip olmaktadırlar. Özellikle steril olmayan ürünlerde mikroorganizma yükü büyük önem taşımaktadır. Ürünün üretim, depolama taşıma şartları mikroorganizma yükü göz önüne alınarak belirlenmektedir.Steril Olmayan Ürünlerin Mikrobiyolojik İncelenmesi (Toplam Uygulanabilir Aerobik Sayısı)

Steril olmayan ürünlerde mikrobiyal sayım aerobik koşullar altında büyüyebilen mezofilik bakteri ve mantarların niceliksel sayımı işlemidir. Özellikle ilaçlar üzerinde gerçekleştirilen mikrobiyal sayım işlemler, ürünün monografta belirtilen mikrobiyolojik gerekliliklere uygun olup olmadığını ve hammadde kalitesini belirlemek amacıyla gerçekleştirilir. Test işlemlerinde dökme ve yayma plaka yöntemi, membran filtrasyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Steril Olmayanların Mikrobiyolojik İncelenmesi Ürünler (Spesifik Mikroorganizmalar İçin Test)

Steril olmayan ürünlerde bulunmaması gereken spesifik (belirlenmiş) mikroorganizmaların tespiti için gerçekleştirilen test işlemleridir. Steril olmayan ürünlerde aranan spesifik mikroorganizmalar şu şekildedir.

- Steril Olmayanların Mikrobiyolojik İncelenmesi Ürünler (Spesifik Mikroorganizmalar İçin Test)
- Staphylococcus aureus (AATC 6538, NCIMB 9518, CIP 4.83, NBRC13276)
- Pseudomonas aeruginosa (AATC 8739, NCIMB 8545, CIP 53.126, MBRC 3972)
- Salmonella enterica ssp. Enterica serotype typhimurium (AATC 14028), Salmonella enterica spp. Enterica serotype abony (NBRC 100797, NCTC 6017, CIP 80.39)
- Clostridium sporogenes (AATC 11437, NBRC 14293, CIP 100651, AATC 19404, NCTC 532, CIP 79.03)

Biyosidal ürünlerde “Steril Olmayan Ürünlerde Mikrobiyal Sayım – Spesifik Mikroorganizma Sayımı”işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Tekstil ürünlerinden beklenilen alerjik olmaması, kanserojen olmaması, zehirli madde içermemesi gibi özelliklerin dışında kullanım alanına da bağlı olarak antibakteriyel olması da önem taşımaktadır. Genellikle hastane ortamlarında kullanılan kıyafetlerin antibakteriyel özellikte olması beklenirken, günümüzde sıkça kullandığımız çorap gibi günlük kıyafetlerde, ev ve otel ortamında kullanılan halı, koltuk kumaşları, havlular, mutfak bezleri, sporcu kıyafetleri, bebek eşyaları gibi ürünlerde de aranan bir özellik haline gelmiştir.

Tekstil ürünleri yapıları açısından mikroorganizmaların kolayca çoğalabileceği ortamlardır. Tekstil ürünlerinde uygun sıcaklık, nem, besin maddesini sağladıklarından dolayı mikroorganizmalar çoğalarak zamanla tüketiciye zarar verecek duruma gelebilir. Antimikrobiyel özelliği sayesinde tekstil ürünleri mikroorganizmaların neden olduğu zararların azaltılmasında veya ortadan kaldırılmasında önemli rol oynamaya başlamıştır.

Tekstil ürünlerinde antibakteriyel aktivitenin değerlendirilmesinde özellikle; Staphylococcus aureus ve Klebsiella pneumoniae mikroorganizmaları üzerine test işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Tekstil ürünlerinde antibakteriyellik 2 farklı yöntem ile belirlenmektedir.

- Dinamik Çalkalama Metodu
- Absorbsiyon Metodu

Biyosidal ürünlerde “Steril Olmayan Ürünlerde Mikrobiyal Sayım – Spesifik Mikroorganizma Sayımı”işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Giysi Dış Giyim
İç Giyim
Çorap
Şapka Eldiven
Mendil
Yatak Odası Tekstilleri Yatak
Yorgan – Battaniye
Çarşaf
Yastık
Ev Tekstili Halı, Kilim, Paspas, Halı Örtüleri
Perde
Masa Örtüsü
Temizlik Bezleri
Havlu
Bebek Ürünleri İç Giyim
Dış Giyim
Yatak Ürünleri
Ev Hayvanları İçin Tekstil Ürünleri Yastık
Ped
Emici Örtüler
6371