Mikrobiyolojik Analizler

Mikrobiyolojik Analizler

Mikrobiyolojik Analizler

Kozmetik ürünleri artık hayatımızın her yerinde kullandığımız makyaj malzemeleri, deodorantlar, parfümler gibi ürünleri kapsamaktadır. Özellikle ciltle direkt temas eden ürünler olan kozmetik malzemeleri için en önemli nokta mikroorganizma yüküdür.
Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz baz alınarak, kozmetik ürünlerde laboratuvar çalışmalarının yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Sağlık bakanlığı tarafından yayınlanan söz konusu kılavuz kapsamında kozmetik ürün üreticileri İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzuna uygun üretim yapmak zorundadırlar.
Kozmetik ürünlerde ilk olarak kullanıcı tipi, uygulama alanı, kozmetik ürünlerindeki olası değişiklikler ve mikroorganizmaların patojenik özellikleri dikkate alınarak risk analizi yapılmalıdır. Kozmetik ürünlerinde kesinlikle bulunmaması gereken mikroorganizmalar; Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ve Candida albicans ve Escherichia coli’dir.

Kozmetik ürünler iki ayrı kategoride değerlendirilirler:

Kategori 1 3 yaş altı çocuklara yönelik ürünler, göz bölgesine uygulanan ürünler, mukoz membranlara uygulanan ürünler
Kategori 2 Diğer ürünler

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile uluslararası standartlar, test yöntemleri, ve ilgili yasal düzenlemeler baz alınarak Kozmetik Ürünlerinde Mikrobiyolojik Analizler gerçekleştirilmektedir.

Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı

Kozmetik ürünlerinde aerobik mezofilik bakteri sayımı ile kullanılan ürünlerin kalitesi hakkında fikir sahibi olabiliriz. Kozmetik ürünlerinin tüketiciye ulaşana kadar geçen hammadde depolama, üretim, taşıma gibi aşamalar hakkında yorum yapabiliriz. Aerobik mezofilik bakteri, kozmetik ürünlerde Kategori 1 ve Kategori 2 ürünler için 102 - 103 cfu/g fazla olmamalıdır.

ISO 21149 Kozmetik - Mikrobiyoloji - Aerobik mezofilik bakterilerin sayımı ve tespiti


Staphylococcus aureus Aranması

Staphylococcus aureus, insan sağlığını olumsuz etkileyen, genellikle ağız-burun derisi ve mukozasına, el ve ayak derisine, saç ve bıyık gibi kıl diplerine ve kulak yoluna bulunan mikroorganizmalardır. S. aureus, vücut direnci düşmesi, vücuttaki bakteri sayısında artış olması veya enterotoksin oluşması durumunda tehlikeli duruma gelebilir. Stafilokokal enterotoksinler, termostabil karakterde olan pastörizasyon sıcaklıklarında tahrip olmazlar. Kozmetik ürünlerde S. aureus ‘un bulunması kabul edilemez.
ISO 22718 Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Staphylococcus aureus aranması


Escherichia coli Aranması

Hastalık yapan ve kozmetik ürünlerde asla bulunmaması gereken mikroorganizmalardan biri de koliform bakterilerdir. Koliform bakterilerin en bilineni ve zararlı olan Escherchia coli’ dir. E.coli, çoğunlukla memeli hayvanların bağırsaklarında yaşamaktadır. Bu nedenle gıdalara bulaşmış olması demek ürünün dışkı ile bir şekilde kontamine olması anlamına gelir. Kozmetik ürünlerin üretim, depolama taşıma şartlarının İyi Üretim Uygulamalarına uygun olmadığını gösterir.

ISO 21150 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Escherichia coli aranması


Candida albicans Aranması

Bir mantar türü olan Candida albicans, insanlarda oral ve vajinal enfeksiyonlara neden olan bir mikroorganizmadır. C. Albicans kesinlikle kozmetik ürünlerde bulunmaması gereken bir mikroorganizmadır. Cilt ile temas eden kozmetik ürünlerinde bulunması halinde mantar enfeksiyonlarına neden olmaktadır.
ISO 18416 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Candida albicans aranması


Pseudomonas aeruginosa Aranması

Pseudomonas aeruginosa, toprakta ve sularda fazlaca bulunan bir mikroorganizmadır. Özellikle cilt ile temas eden kozmetik ürünlerinde yanıklarda ve açık yaralarda enfeksiyona neden olan patojen mikroorganizmalardır. Kozmetik ürünlerde Kategori 1 ve Kategori 2 deki ürünlerde bulunması kesinlikle kabul edilmez.

ISO 22717 Kozmetik - Mikrobiyoloji - Pseudomonas aeruginosa tespiti


Küf ve Maya Sayımı

Kozmetik ürünlerin üretim, depolama gibi aşamalarında kontamine olabileceği diğer mikroorganizma türleri de küf ve mayalardır. Çok geniş spektrumlarda canlılıklarını sürdürebilen küf ve mayalar kozmetik ürünlerinde bulunmaması gereken mikroorganizmalardır. Küf ve Maya Sayımı ürünlerin iyi üretim uygulamaları kapsamında üretilip üretilmediğinin göstergesi olarak gerçekleştirilen parametrelerdir.

ISO 16212 Kozmetikler – Mikrobiyoloji – Maya ve küfün sayılması

6361