Plastik Ürün Analizleri

Plastik Ürün Analizleri

Plastik Ürün Analizleri

Plastikler, günümüzde birçok farklı katkı maddeleri, dolgu malzemeleri ve polimerlerden oluşan kompleks bileşiklerdir. Sürekli temas ettiğimiz mutfak malzemeleri, ambalaj malzemeleri, tekstil malzemeleri, otomotiv parçaları gibi birçok ürün plastik hammaddeden üretilmiştir.
Plastik malzemeler, çok bileşenli ürünler olabildikleri gibi zararlı kimyasalların kullanımına da müsait malzemelerdir. Özellikle insan sağlığı için zararlı Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), fitalat gibi kimyasallar barındırabilir.
Plastik Malzeme Analizleri, Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda yerli ve yabancı standartlar, test yöntemleri ve ilgili yasalar baz alınarak TÜRKAK akreditasyonlu olarak gerçekleştirilmektedir.

Plastikler, Ambalaj Malzemeleri - Ftalat esterlerinin içeriğinin belirlenmesi ISO 14389
Plastikler, Ambalaj Malzemeleri - Çocuk kullanımı ve bakım malzemeleri - Çatal bıçak takımı ve mama aletleri Güvenlik gereksinimleri ve testleri TS EN 14372 Part 6.3.2 BS EN 14372 Part 6.3.2 EN 14372 Part 6.3 ISO 14389 CPSC-CH-C1001-09.3
Plastisol Baskılar, Plastikler, Plastik Ambalaj Malzemeleri - Kadmiyum tayini - Islak bozunma yöntemi BS EN 1122 TS EN 1122 EN 1122 DIN EN 1122
Plastikler - Dimetil Fumarat (DMFu) Tayini ISO TS 16186
Plastikler - GS işaretinin verilmesi sürecinde polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH'lar) test edilmesi ve değerlendirilmesi AfPS GS:2014:01
Oyuncaklar, Çocuk kullanım ve bakım ürünleri, Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Ürünler ve Kaplar) - Oyuncakların güvenliği Bölüm 3: Belirli elementlerin taşınması - Metaller TS EN 71-3 BS EN 71-3
Oyuncaklar, Çocuk kullanım ve bakım ürünleri, Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Ürünler ve Kaplar) - Oyuncakların güvenliği Bölüm 3: Belirli elementlerin taşınması-Krom VI ISO/TS 16190 TS EN 71-3 BS EN 71-3
Oyuncaklar, Çocuk kullanım ve bakım ürünleri, Bebekler ve Küçük Çocuklar için Emzikler (Plastik Ürünler ve Kaplar) - Oyuncakların güvenliği Bölüm 3: Belirli elementlerin taşınması - Organik Kalay Bileşikleri TS EN 71-3 BS EN 71-3
Plastikler - Mikrodalga Yöntemiyle Toplam Ağır Metal EPA 3050 A EPA 3015 A EPA 3051 A EPA3052
Plastik, Ambalaj Malzemeleri - PVC Tayini, Malzeme Tayini (FTIR) Kurum İçi Metot
Plastikler - Serbest Fenol Tayini TS EN 71-9+A1 Table 2D BS EN 71-9+A1 Table 2D DIN EN 71-9+A1 Table 2D EN 71-9+A1 Table 2D TS EN 71-10 Section 7&8.6 BS EN 71-10 Section 7&8.6 DIN EN 71-10 Section 7&8.6 EN 71-10 Section 7&8.6 TS EN 71-11 Section 5.5.2 BS EN 71-11 Section 5.5.2 DIN EN 71-11 Section 5.5.2 EN 71-11 Section 5.5.2
Çocuk kullanımı ve bakımı makaleleri - Bebekler ve küçük çocuklar için emzikler - Güvenlik gereksinimleri ve test yöntemleri Bisphenol A (BPA) BS EN 71-10 Section 6.4 (pre-test) BS EN 71-11 Section 5.5.2

6387