Deri Ürün Analizleri

Deri Ürün Analizleri

Deri Ürün Analizleri

Hayvan derileri belirli işlemlerden geçirilerek ayakkabı yapımı başta olmak üzere birçok amaçla kullanılmaktadır. Dericilik; ham derinin ihtiyaca göre işlenerek kullanılabilir mamul deri haline getirilmesidir. Ülkemizde çoğunlukla deri üretiminde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan yararlanılmaktadır.
Günümüzde gerçek derinin yerinin suni deri almaya başlamıştır. Suni deri görünüş olarak doğal derilere benzeyen, suya dayanıklı ürünlerdir. Hammadde olarak bitkisel lifler, pamuklu dokumalar, atık derilerin talaşları kullanılarak yapılmaktadır.
Ayakkabı ve tekstil sektöründe çok yaygın kullanılan deri ürünlerine belirli kalite testleri uygulanmaktadır. Özellikle uygulanan işlemlerde Krom VI, azo boyar gibi insan sağlığını tehdit edecek kimyasalların varlığı ve limitlerin altında olup olmadığının kontrol etmesi gerekmektedir.

Deri analizleri, Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda yerli ve yabancı standartlar, test yöntemleri, ilgili yasalar baz alınarak TÜRKAK akreditasyonlu olarak gerçekleştirilmektedir.

Deri - Boyalı derilerde belirli azo renklendiricilerin belirlenmesi için kimyasal testler - Bölüm 1: Azo renklendiricilerden türetilen belirli aromatik aminlerin belirlenmesi ISO 17234-1
TS EN ISO 17234-1
BS EN ISO 17234-1
DIN EN ISO 17234-1
BVL B 82.02.3
Deri - Boyalı derilerde belirli azo renklendiricilerin tayini için kimyasal testler - Bölüm 2: 4 aminoazobenzen tayini ISO 17234-2
TS EN ISO 17234-2
BS EN ISO 17234-2
DIN EN ISO 17234-2
BVL B 82.02.9
Deri - Formaldehit içeriğinin kimyasal tayini - Kolorimetrik analiz kullanan yöntem BS EN ISO 17226-2
TS EN ISO 17226-2
EN ISO 17226-2
ISO 17226-2
Deri - Kaplanmış ve emprenye edilmiş katı maddeler, sıvılar ve yangın söndürme köpüklerinde ekstre edilebilir perflorooktan sülfonat (PFOS) tayini - LC-qMS veya LC-tandem / MS ile numune alma, ekstraksiyon ve analiz yöntemi CEN TS 15968
Deri - Derideki krom (VI) içeriğinin kimyasal tayini Kolorimetrik yöntem ISO 17075-1
BS EN ISO 17075-1
TS EN ISO 17075-1
EN ISO 17075-1
DIN EN ISO 17075-1
Deri - Dimetil Fumarat (DMFu) Tayini ISO TS 16186
Deri-Etoksile alkilfenollerin tayini TS EN ISO 18218-1
BS EN ISO 18218-1
DIN EN ISO 18218-1
ISO 18218-1
Deri - pH tayini BS EN ISO 4045
TS EN ISO 4045
DIN EN ISO 4045
ISO 4045
Deri - Kimyasal testler - Pentaklorofenol (PCP) tayini Tetrakloro Fenol (TeCP), o-Fenil Fenol (OPP), Triklorofenol (TriCP) TS EN ISO 17070
DIN EN ISO 17070
BS EN ISO 17070
ISO 17070
BVL B 82.02.8
Deri - Poliklorofenol içeriğinin belirlenmesi –KOH Yöntemi Kurum İçi Metot
Deri - Organik Kimyasal Bileşikler - Birincil Aromatik Aminler EN 71-9 +A1 Table 2C
EN 71-10 Part 8.1.4
EN 71-10 Part 8.2.2
EN 71-10 Part 8.3.2
EN 71-10 Part 8.4.2
EN 71-10 Part 8.5.2
EN 71-10 Part 8.6.2
EN 71-10 Part 8.7.2
EN 71-10 Part 8.8.2
EN 71-10 Part 8.9.2
EN 71-11 Part 5.4
Deri - içindeki krom (VI) içeriğinin kimyasal tayini deri - Bölüm 2: Kromatografik yöntem ISO 17075-2
BS EN ISO 17075-2
TS EN ISO 17075-2
EN ISO 17075-2
DIN EN ISO 17075-2
Deri - Deride klorlu hidrokarbon tayini - Kısa zincirli klorlu parafinler (SCCP) için kromatografik yöntem TS EN ISO 18219
BS EN ISO 18219
DIN EN ISO 18219
ISO/FDIS 18219
Deri-Kimyasal Metal içeriğinin tayini-Bölüm 2: Toplam metal içeriği TS EN ISO 17072-2
BS EN ISO 17072-2
DIN EN ISO 17072-2
ISO 17072-2
Naftalin Tayini -
Borik Asit Tayini -
Disodium Tetraborate Tayini -
NPE - Nonylphenols Tayini -

6390