Kırtasiye Ürünleri

Kırtasiye Ürünleri

Kırtasiye Ürünleri

Kırtasiye malzemeleri başta öğrencilerin kullandığı, uzun süre temasta olduğu ürünler olmak üzere, ofis ortamlarında da çokça kullanılan ürünlerdendir. Farklı kimyasallar içeren kırtasiye malzemeleri çocukların bilinçsiz bir şekilde kullanımı ile zararlı ürünler haline gelebilir.

Bu nedenle satışa sunulmadan önce:

- Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/12)
- Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
- Direktif 2004/21/CE
- Avrupa Kararı 1999/815/EEC ve 2005/84/EC
- Avrupa Komisyonu Kararı 2002/371/CE
- Avrupa Direktifi 94/27/EC

kapsamında test ve analizlerden geçmelidir.

Kırtasiye Malzemeleri Analizleri, Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde "Kurşun Kalem, Tükenmez Kalem, Silgi, Kuru Boya, Sulu Boya, Pastel Boya, Plastik Dosya ve Klasörler" gibi ürünler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Azo Boyarmaddeler
Fitalat Tayini
Alerjen Boyarmaddelerin Tayini
Kanserojen Boyarmaddelerin Tayini
Formaldehit Tayini
Nikel Testi
Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) Tayini
Benzen - Toluen Tayini
Kurşun Tayini
Kadmiyum Tayini

6383