Kâğıt ve Karton

Kâğıt ve Karton

Kağıt - KartonÜrünlerinizi ve Tüketici Güvenini Koruyun: Kağıt ve Karton Testleri

Kağıt ve karton, ambalajlar seçenek olarak çok yönlülük, sürdürülebilirlik ve geri dönüştürülebilirdik sunar. Yiyecek kaplarından nakliye malzemelerine kadar çeşitli kullanım alanlarında varlık göstermektedirler. Bununla birlikte, mürekkeplerin, geri dönüştürülmüş elyafların ve kaplamaların potansiyel varlığı da dahil olmak üzere benzersiz bileşimleri, ürün güvenliğini sağlamak için dikkatli bir inceleme gerektirir. Ayrıca, ister işlenmemiş ister geri dönüştürülmüş olsun, kağıt veya kartonun kaynağı potansiyel kirletici maddeleri içerebilir. Küresel düzenlemelerin karmaşık ortamında gezinmek, güvenli ve uyumlu kağıt ve karton ambalajlamaya yönelik başka bir değerlendirme katmanı daha ekler.

Kağıt ve Karton Ambalaja İlişkin Temel Düzenlemeler
Farklı ülkelerde ve düzenleyici kurumlarda kağıt ve karton ambalajlamayı düzenleyen farklı kararlar, karmaşıklığa ve kararsızlığa yol açabilir. Bu düzenlemelerin anlaşılması ve bunlara bağlı kalınması, ürün güvenliği ve uyumluluğunun sağlanması açısından çok önemlidir.

AB Pazar Uyumluluğunun Sağlanması
1935/2004 Sayılı AB Düzenlemesi (EC)/ EU Regulation (EC) No. 1935/2004
1935/2004 Sayılı AB Düzenlemesi (EC) kağıt ve kartona özel kapsamlı ayrıntılar içermese de, Avrupa Birliği dahilinde gıdayla temas eden malzeme güvenliğinin temel taşıdır. Bu çerçeve düzenlemesi, tüketicilerin zarar görmemesini ve gıdanın bileşiminde veya duyusal özelliklerinde kabul edilemez değişiklikler olmamasını sağlayarak üreticilerin uyması gereken genel ilkeleri belirlemektedir. Kağıt ve karton gibi basit görünen malzemeler için bile bu temel ilkeleri anlamak çok önemlidir.

Council of Europe (CoE) (Resolution AP (2002)
Kağıt ve Karton Kararları, yasal olarak bağlayıcı olmasa da, gıdayla temas etmesi amaçlanan kağıt ve karton malzemelerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tavsiyeler sunmaktadır. Bu öneriler, ağır metallerin ve diğer kirletici maddelerin kısıtlanması, geri dönüştürülmüş içeriğin güvenli kullanımının desteklenmesi gibi kritik hususları ele almaktadır.

LFGB ve BfR – Almanya'nın Güvenlik Çerçevesi
LFGB (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch – Gıda, Tüketici Ürünleri ve Yem Yasası), gıdayla temas eden malzemelerin güvenliğini düzenleyen AlmanyA mevzuatının temel taşıdır. LFGB, hiçbir malzemenin insan sağlığını tehlikeye atmaması veya gıdanın bileşimini, kokusunu veya tadını kabul edilemez şekilde değiştirmemesi yönündeki temel prensibi belirler.
LFGB bu yasal çerçeveyi sağlarken, BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung – Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü), derinlemesine bilimsel değerlendirmeler sağlamada ve belirli materyaller için ayrıntılı öneriler yayınlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. BfR'nin bu tavsiyeleri, yasal olarak bağlayıcı olmamakla birlikte, endüstri tarafından büyük ölçüde saygı görmektedir ve genellikle Almanya pazarında gıdayla temas eden malzemelerin güvenliğinin sağlanmasında bir referans noktası olarak hizmet etmektedir.

DGCCRF Kılavuzu ve Fransa Düzenleyici Çerçevesi
Avrupa Birliği Düzenlemesi (EC) No 1935/2004, gıdayla temas eden malzemelere ilişkin geniş ilkeler belirler; kağıt ve kartona ilişkin kapsamlı, özel düzenlemeler içermez. Bu açığı kapatmak için Fransız DGCCRF (Directorate General for Competition Policy, Consumer Affairs, and Fraud Control) ayrıntılı rehberlik notları yayınlayarak çok önemli bir rol oynuyor. Bu notlar, gıdayla temasa yönelik kağıt ve karton ürünlerinin en yüksek güvenlik standartlarını karşılamasını sağlamak için tasarlanmış pratik öneriler ve ana hatlarıyla doğrulama yöntemleri sağlar.

DM 21: Kağıt ve Karton Gıda Teması Konusunda İtalya Uyumluluğunun Temelleri
DM 21 (Decreto Ministeriale 21 marzo 1973), İtalya'nın gıdayla temas eden malzeme ve eşyalara ilişkin temel mevzuatıdır. Zararlı maddelerin ambalajlardan gıdaya geçişini engelleyerek tüketici güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. ALLEGATO VII - Sezione IV - Carte e kartoni, 21 Mart 1973 tarihli İtalyan Bakanlar Kararnamesi'nin (DM 21) gıda ile temas uygulamalarında kullanılan kağıt ve karton için özel gereklilikleri belirleyen bir bölümüdür. Gereksinimler, bu malzemelerin zararlı maddeleri gıdaya geçirmemesini ve böylece tüketici güvenliğini korumasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.ABD Pazar Uyumluluğunun Sağlanması

Kağıt ve Karton için 21 CFR Bölüm 176'yı Anlamak
FDA'nın 21 CFR Bölüm 176'sı, Amerika Birleşik Devletleri'nde gıdayla temasa yönelik kağıt ve karton malzemelerin güvenliğini sağlamak için gereklidir. ABD gıdayla temas gerekliliklerinin merkezinde yer alan bu düzenleme, özellikle dolaylı gıda katkı maddelerini, yani ambalajdan gıdanın kendisine geçebilecek maddeleri ele alıyor. Federal Yönetmelikler Kanunu'nun (CFR) Başlık 21'i kapsamında, Bölüm 176, kağıt ve karton üreticileri için büyük önem taşımaktadır. "Dolaylı Gıda Katkı Maddeleri: Kağıt ve Karton Bileşenleri"("Indirect Food Additives: Paper and Paperboard Components) başlıklı bu bölümde, kağıt ve kartonda kullanılmasına izin verilen, gıdayla temas edebilecek belirli maddeler özetlenmektedir.

Çin Pazarına Uygunluğun Sağlanması
Ulusal standartlar ve düzenlemeler, özellikle de GB 4806 serisi (Gıdayla Temas Eden Malzemeler ve Ürünler için Genel Güvenlik ve Hijyen Gereksinimleri), üreticiler için temel uyumluluk yönergelerini sağlar.

GB 4806 Serisi Standartları şunları kapsar:
• Kağıt ve karton için genel güvenlik gereksinimleri (örneğin, minimum lif içeriği, dolgu maddeleri ve yardımcı malzemelerle ilgili sınırlamalar)
• Kağıt ve kartonun özel kullanımları (örneğin, farklı gıda türleriyle temas, yağlı veya asitli gıdalara dayanıklılık gibi ek gereksinimler gerektirebilir)

İlgili Çin düzenlemelerini anlamak ve bunlara uymak, gıdayla temas eden uygulamalarda kağıt ve kartonun güvenli kullanımını sağlamak için çok önemlidir. Üreticiler, ilgili standartlara ve gerekliliklere uygunluğu göstererek, ürünlerinin güvenlik standartlarını karşıladığını garanti edebilir ve tüketicilere gıdayla temas eden güvenilir malzemeler sağlayabilir.

Uyumluluk Testi: Ürünlerinizin Küresel Standartlara Uygunluğunu Sağlama
Kağıt ve karton malzemeler gıdayla temas eden malzemelere ilişkin karmaşık düzenleme yapısını anlamak çok önemlidir. Aynı derecede önemli olan, kapsamlı testlerle ürünlerinizin gerçekten bu standartları karşıladığından emin olmaktır. Laboratuvarımız temel düzenlemelere uygun çok çeşitli testler sunmaktadır. Kağıt ve karton ürünlerinizin güvenliğini ve uygunluğunu doğrulamak için, gıdayla temas güvenliğiyle ilgili önemli alanları ele alan kapsamlı bir test paketi sunuyoruz.

• Extractability Substance
• Azo Colourants
• PCB
• Chloroform-soluble Extractives Residue
• Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
• Phthalates Content
• Overall Migration
• Benzophenone
• Solvents Residue
• 2,6-diisopropylnaphthalene (DIPN)
• Bisphenol A
• 3-chloro-1,2-propanediol
• Element Content and Water Extract
• Bisphenol S
• 1,3-Dichloro-2-propanol
• Pentachlorophenol
• Primary Aromatic Amines
• Total Dry Residue - Hot Water
• Formaldehyde
• Epichlorohydrin
• Total Nitrogen Content
• Michler's ketone and 4,4'-bis(diethylamino)benzophenone

Özel İhtiyaçlarınıza Uyum Sağlamak
Kurum içi Ar-Ge laboratuvarımız, etkin test çözümleri sağlamaya olan bağlılığımızın altını çizmektedir. Yöntem geliştirme çalışmaları aracılığıyla yeni testleri hızlı bir şekilde geliştirip doğrulayabiliriz, böylece ortaya çıkan düzenlemelerin ve niş malzeme ihtiyaçlarının bir adım önünde olmanızı sağlarız.
27270