Saf Su Analizleri

Saf Su Analizleri

Saf Su Analizleri

“TS EN ISO 3696 - Su-Analitik laboratuvarında kullanılan-Özellikler ve deney metotları” standardı kapsamında, saf su analizleri 3 farklı saflıkta ( Grade 1 , Grade 2 , Grade 3 ) gerçekleştirilmektedir.

Grade 1 (1. Sınıf Saf Su)
Esasen çözünmüş veya koloidal iyonik ve organik kirleticiler içermez ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi dahil en katı analitik gereklilikler için uygundur; 2. sınıf suyun daha fazla arıtılmasıyla üretilmelidir.

Grade 2 (2. Sınıf Saf Su)
İnorganik, organik veya koloidal kirleticilerde çok düşüktür ve atomik absorpsiyon spektrometrisi (AAS) ve eser miktarlarda bileşenlerin belirlenmesi dahil hassas analitik amaçlar için uygundur; örneğin çoklu damıtma veya deiyonizasyon veya ters ozmoz ve ardından damıtma ile üretilmelidir.

Grade 3 (3. Sınıf Saf Su)
Çoğu laboratuvar yaş kimya çalışması ve reaktif çözeltilerinin hazırlanması için uygundur; örneğin tek bir damıtma, deiyonizasyon veya ters ozmoz ile üretilmelidir. Aksi belirtilmedikçe, sıradan analitik çalışmalar için kullanılmalıdır.

Özellikle endüstriyel tesislerde ve laboratuvarlarda kullanılan saf suların fiziksel, kimyasal analiz sonuçları “TS EN ISO 3696 - Su-Analitik laboratuvarında kullanılan-Özellikler ve deney metotları” kapsamında belirtilen limitleri aşmamalıdır.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Saf Su Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

pH Ölçümü
İletkenlik Ölçümü
Oksitlenebilir Madde/ Oksijen (O) İçeriği
Absorbans Ölçümü
Buharlaşma Kalıntısı
Reaktif Silika Tayini

6342