Dioksin Analizi

Dioksin Analizi

Dioksin Analizi

Doğal dengenin bozulması ile çevresel kirlilik artmaktadır. Çevresel kirliliğinden kirli topraktan elde edilen tarım ürünleri ve bu topraklardan otlatılan hayvanlar etkilenmektedir. Özellikle yüksek toksisiteye sahip olan dioksinler, gıda maddeleri ile insanlara ulaşmaktadır.
Dioksinler, farklı klor oranlarına sahip olabilen, büyük yangınların veya atıkların yakılması sonucu oluşabilen önemli zehirli maddelerdir. Özellikle poliklorobifeniller gibi çeşitli boyaların, madeni yağların ve yapıştırıcıların içeriğinde bulunmaktadır.
Çevresel kaynaklı ya da yem aracılıyla dioksine maruz kalmış hayvanlardan elde edilen süt ürünleri, balık eti, kırmızı et gibi gıda maddeleriyle insan vücuduna alınan zararlı bir maddedir. Özellikle vücudumuzdaki yağ doku dioksinlerin atılmasını engeller.
“Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin Ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama Ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” kapsamında gıdalarda varlığı sınırlandırılmıştır.
Deniz mahsuller, et, süt gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda Dioksin analizi mutlaka kontrol edilmesi gereken bir parametredir. Çevresel kirliliğin artışıyla tükettiğimiz gıdaların güvenilirliği de azalmaktadır.
Dioksin analizleri, Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda yerli ve yabancı standartlar, test yöntemleri, Türk Gıda Kodeks ve ilgili yasalar baz alınarak TÜRKAK akreditasyonlu olarak gerçekleştirilmektedir.

Gıda (Yaş Ağırlık Üzerinden Verilen Gıdalar), Gıda Katkıları ve Gıda Takviyeleri, Su Ürünleri, Bebek Mamaları, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdası, Devam Formülleri Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB'lerin Toplamı Analizi
Yem ve Yem Katkı Maddeleri Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB'lerin Toplamı Analizi


Dioksinlerin Toplamı (WHO PCDD/FTEQ) Analizi EPA 1613
EPA 1668
Dioksin ve Dioksin Benzeri PCB'lerin Toplamı (WHO PCDD/F/PCB-TEQ) Analizi
GC MS/MS Metodu
EPA 1613
EPA 1668
6313