Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Nanolab Laboratuvarlar Grubu, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına uygun olarak akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin verdiği kurum/kuruluşlardan Gürültü Ölçümü ve Raporlaması Sertifikasına sahip personeller ile Gürültü Ölçümleri ve raporlamasını gerçekleştirmektedir.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” nin EK-1 ve EK-2’sinde bulunan tesisler ile yapılması planlanan izne tabi tesisler için oluşması muhtemel yada oluşan gürültü seviyelerinin belirlenmesi için Akustik Ölçümlerinin ve Gürültü Haritalarının yaptırılması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

İzne Tabi Olmayan Tesisler ile Eğlence İşyerlerinin şikayet, yeni ruhsat alımı, ruhsat yenileme ya da canlı müzik izni alma sürecinde meydana getirdikleri gürültü seviyelerinin değerlendirilmesi amacı ile Çevresel Gürültü Ölçümleri ni yaptırması “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” gereğince yasal zorunluluktur.

Çevresel Gürültü Düzeyinin Tespiti - Gündüz, Akşam ve Gece TS ISO 1996-2

6336