Stabilite Testleri

Stabilite Testleri

Stabilite Testleri

Stabilite testleri, biyosidal ürünlerde gerçekleştirilen temel amacı ürünün raf ömrünün belirlenmesi veya doğrulanması olan önemli test işlemlerinden biridir. Stabilite testleri, firmaların ürünleri hakkında bilgi sahibi olabildikleri ve tüketicinin ürünü satın alırken dikkat ettikleri bir konudur.

Biyosidal ürünlerinin stabilitesi; kısa süreli stabilite, uzun süreli stabilite, açık ambalaj stabilite testleri olarak 3 farklı test yöntemi ile belirlenebilir.

Stabilite yöntemleri ile biyosidal ürünlerin renk, koku, görünüş, pH değeri, viskozitesi gibi parametrelerdeki değişimleri gözlemlenmektedir. Her ürün için genel sıcaklık, süre gibi kriterler belirlenir ve süreç içerisindeki değişim gözlemlenir. Stabilite testleri sonucunda biyosidal ürünler için depolama şartları, ambalaj seçimleri konusunda bilgi sahibi olunabilir.

Stabilite test işlemlerinde kabul edilebilir tolerans sınır değeri başlangıç değeri üzerinden en fazla ±% 10 kabul edilir. Stabilite çalışmalarında saklama öncesi ve sonrasında biyosidal ürünün aktif madde içeriği, ilgili fiziksel ve kimyasal özellikler belirlenir. Ambalaj görünümü üzerinde gözlem ve ağırlık değişiminin bir değerlendirmesi de yapılır.

Kısa Süreli Stabilite Testler

Kısa süreli stabilite testleri, ürünlerin hızlandırılmış olarak test edilmesi işlemidir. “Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” kapsamında hızlandırılmış test işlemlerinin ortam sıcaklıkları ve süre bilgileri belirtilmiştir. Özellikle 30o C’nin üzerinde bozulacak biyosidal ürünler için hızlandırılmış stabilite testleri uygulanmamaktadır. Test sonucunda ürünlerde görsel değişiklikler, pH değeri, aktif madde miktar tayinine bağlı olarak değişiklikler kontrol edilmektedir.

Uzun Süreli Stabilite Testleri

Biyosidal ürünlerde gerçekleştirilen uzun stabilite testleri özellikle 30o C’nin üzerinde bozulacak biyosidal ürünler için yapılmaktadır. Uzun süreli stabilite testlerinde ürün etiketinde belirtilen süre boyunca 25o C sıcaklığında test edilmektedir. Test işlemlerinin doğrulanmasında görsel değişiklikler, pH değeri, aktif madde miktar tayinine bağlı olarak değişiklikler esas alınmaktadır.

Açık Ambalaj Stabilitesi (Kapak Açıldıktan Sonra Stabilite Testi)

Uzun ve kısa süreli ambalaj testlerine ilave olarak ambalajı açılmış olan biyosidal ürünlerin de kullanım sürelerinin belirlenmesi için testler yapılmaktadır. Açık ambalaj stabilitesi ürünün etiketinde belirtilen süre boyunca 25o C sıcaklığında test edilmesi ve gerekli görülen kimyasal ve fiziksel testler doğrultusunda ürünün stabilitesinin değerlendirilmesi esasına dayanır.

Biyosidal Ürünlerde Fiziksel Testler

pH Tayini Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler
Yoğunluk Tayini Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler
Görünüm, Adet, Koku ve Renk Kontrolü Tayini Kimyasal Dezenfektanlar ve Antiseptikler


Biyosidal ürünlerde Stabilite Testleri için bize başvurabilirsiniz.

6370