Deniz Suyu Analizleri

Deniz Suyu Analizleri

Deniz Suyu Analizleri

Deniz suyu, işletmelerin atıklarının alıcı ortama verilmesi ile oluşabilecek kirliliğin kontrolü ve düzenli olarak denetlenmesi için “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Ek – 4: Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri” kapsamında parametreler belirtilmiştir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Havuz Suyu Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Çözünmüş Oksijen Tayini ASTM D888
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini TS 2789-Ek2
Hidrokarbon Yağ İndeksi Tayini TS EN ISO 9377-2
Fenol ve Fenol Bileşiklerinin Tayini EPA 3510 C
EPA 8270 E
Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum Azotu Tayini SM 4500-NH3 B
SM 4500-NH3 F
pH tayini SM 4500 H+ B
Bulanıklık Tayini SM 2130 B
Işık Geçirgenliği / Seki Diski Derinliği Tayini EPA 841-B-97-003
Renk Tayini SM 2120 C
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini SM 2540 D
6328