Soğutma ve Proses Suyu Analizleri

Soğutma ve Proses Suyu Analizleri

Soğutma ve Proses Suyu Analizleri

Endüstride kullanılan suyun en önemli işlevi soğutmadır. Soğuk su kaynaktır ve sıcak bir kaynaktan çıkarılacak ısıyı alır. Isı değişimi veya ısı transferi genellikle soğuk ve sıcak kaynak teması olmadan metalik yüzeyin üzerinde oluşur.

Soğutma suları devir daim olarak kullanıldıkları için uygun bir kimyasal arıtma işlemlerinden geçmelidir. Bu işlemin amaçları söyle sıralanabilir:

- Mikrobiyolojik kirlenmelerin minimuma indirilmesi
- Isı eşanjörü izleme ve korozyonu önleme

Tüm su soğutmalı proseslerde optimum ısı transferi en önemli noktadır. ısı transferini olumsuz etkileyen unsurlar; kireç, birikinti ve biyolojik kirlenmedir. Bu etkenlerden dolayı soğutma suyu ve proses suyu sistemlerinde kireç ve birikinti önleyicilerin, korozyon inhibitörlerinin ve biyositlerin kombine olarak kullanılmalıdır.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak “Kazan Suyu/Soğutma Suyu/ Proses Suyu” olarak aşağıdaki parametreler analiz edilebilmektedir;

Kimyasal ve Fiziksel analizler

Duyusal Özellikler Tayini Permanganat İndeks Tayini
pH Tayini Fosfat Tayini
Koku (Duyusal) Potasyum Tayini
Renk Tayini Sülfat Tayini
Bakır (Cu) Tayini Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS)
Florür Tayini Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Demir Tayini Toplam Sertlik Tayini
Kurşun Tayini Toplam Alkalinite Tayini
Mangan Tayini Bulanıklık Tayini
Nitrat Tayini Klorür Tayini
Nitrit Tayini Çinko Tayini


Mikrobiyolojik Analizler

Toplam Bakteri Sayımı Toplam Koliform Bakteri Sayımı (22ºC)
Toplam Koliform Bakteri Sayımı (37ºC)

6347