Tarımsal Sulama Suyu Analizi

Tarımsal Sulama Suyu Analizi

Tarımsal Sulama Suyu Analizi

Sulama suyu, bitkilerin su ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla akarsu, gölet, kuyu suyu gibi su kaynaklarının suları olarak tanımlanabilir. Bitkiler için kullanılan sulama suyu, kaynakların kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi amacıyla bazı test analizlerden geçmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Tarımsal Sulama Suyu Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

pH Tayini SM 4500 H⁺ B
İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888
Tuzluluk Tayini SM 2520 B
Serbest Klor Tayini SM 4500-Cl G
Toplam Klor Tayini SM 4500-Cl G
Klorür Miktarı Tayini SM 4500-Cl⁻B
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO₂⁻ B
Sülfat Tayini Su SM 4500 SO₄²- E
Alkalinite Tayini SM 2320 B
Toplam Sertlik Tayini TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini SM 4500-Norg B
Amonyak/ Amonyak Azotu Tayini SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Toplam Organik Karbon Tayini TS 8195 EN 1484
Permanganat İndeksi (Organik Madde) TS 6288 EN ISO 8467
Anyonların Tayini - Florür, Klorür, Nitrit, Fosfat, Bromür, Nitrat, Sülfat SM 4110 B
Katyonların Tayini - Lityum, Sodyum, Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
ISO 15587
Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
SM 2320 B
Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Tayini TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP) Oranı TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
SM 2320 B
Toplam Fosfor Tayini TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
ISO 15587
Metaller ve Diğer Elementler Tayini (Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Toplam Krom (Cr), Kurşun (Pb), Manganez (Mn), Nikel (Ni), Selenyum (Se) TS EN ISO 17294-1
TS EN ISO 17294-2
ISO 15587
Sulama Suyu Sınıfı TS 7739


6349