Tekstil Analizleri

Tekstil Analizleri

Tekstil Analizleri

Tekstil ürünleri giysi üretimi, ev, işyeri, okul malzemeleri gibi hayatımızın her alanında kullanıdığımız ürünleri kapsamaktadır. Günümüzde üretimi ve tüketimi bu kadar fazla olan bir sektör için en önemli konu kalitedir. Hem firmaların ürünlerini ispatlayabilmeleri hem de tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin kalitesinden emin olmaları açısından tekstil analizleri zorunlu hale gelmiştir.
Tekstil ürünlerinde yapılan testler çoğunlukla ürünün kalitesi ve insan sağlığı açısından zararlı olmaması üzerinedir. Kıyafet, koltuk, halı gibi birçok üründe kullanılan kumaş ve iplik türleri üzerinde ağır metal tayini, fitalat tayini, azo boyar tayini gibi işlemler uygulanmaktadır.

Tekstil - Azo renklendiricilerden türetilen belirli aromatik aminlerin belirlenmesi için yöntemler
Lifler çıkarılırken ve çıkarılmadan erişilebilen belirli azo renklendiricilerin kullanımının tespiti
BVL B 82.02.2
TS EN ISO 14362-1
BS EN ISO 14362-1
EN ISO 14362-1
DIN EN ISO 14362-1
ISO 14362-1
Tekstil - Azo renklendiricilerden türetilen belirli aromatik aminlerin belirlenmesi için yöntemler
Serbest bırakabilecek belirli azo renklendiricilerin kullanımının tespiti
TS EN ISO 14362-3
BS EN ISO 14362-3
DIN EN ISO 14362-3
EN ISO 14362-3
ISO 14362-3
BVL B 82.02.15
Ftalat esterlerinin içeriğinin belirlenmesi ISO 14389
Tekstil - Ftalat içeriğinin belirlenmesi ISO 14389
BS EN ISO 14389
DIN EN ISO 14389
Ayakkabı bileşiklerinde Di-n-Oktiltin (DOT) Tayini KURUM İÇİ METOT
İnsan vücudunun delinmiş kısımlarına yerleştirilen tüm direk tertibatlarından ve ciltle doğrudan ve uzun süreli temasa girmesi amaçlanan nesnelerden nikel salınımı için referans test yöntemi. TS EN 1811+A1
BS EN 1811+A1
EN 1811 +A1
Kaplanmış parçalardan nikel salınımının tespiti için aşınma ve korozyon simülasyonu yöntemi BS EN 12472 + A1
TS EN 12472+A1
EN 12472+A1
Tekstil - Formaldehit tayini - Serbest ve hidrolize formaldehit (su ekstraksiyon yöntemi) ISO 14184-1
TS EN ISO 14184-1
BS EN ISO 14184-1
EN ISO 14184-1
BVL B 82.02.1
JIS L 1041 Metot A
Tekstil - Formaldehit tayini - Serbest ve hidrolize formaldehit (su ekstraksiyon yöntemi) TS EN ISO 14184-1
BS EN ISO 14184-1
EN ISO 14184-1
ISO 14184-1
Plastikler - Kadmiyum tayini - Islak bozunma yöntemi BS EN 1122
TS EN 1122
EN 1122
DIN EN 1122
Kaplanmış ve emprenye edilmiş katı maddeler, sıvılar ve yangın söndürme köpüklerinde ekstre edilebilir perflorooktan sülfonatın (PFOS) belirlenmesi - LC-QMS veya LC-tandem / MS ile örnekleme, ekstraksiyon ve analiz yöntemi CEN TS 15968
Dimetil Fumarat (DMFu) Tayini KURUM İÇİ METOT
Alkilfenol Etoksilatların (APEO) ve Alkilfenollerin Tayini KURUM İÇİ METOT
Tekstil - Alkilfenoletoksilatların (APEO) saptanması ve belirlenmesi için yöntem TS EN ISO 18254-1
BS EN ISO 18254-1
DIN EN ISO 18254-1
ISO 18254-1
GS işaretinin verilmesi sürecinde polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH'lar) test edilmesi ve değerlendirilmesi AfPS GS:2014:01
Yapay Tükürük Çözeltisi ile Kurşun Salımının Belirlenmesi EN 16711-3
Tekstil - Sulu ekstraktın pH değerinin belirlenmesi
(Using pH Meter)
ISO 3071
EN ISO 3071
BS EN ISO 3071
TS EN ISO 3071
DIN EN ISO 3071
Deri ve Tekstil - Kimyasal testler -
Pentaklorofenol tayini
İçerik PCP), Tetrakloro Fenol (TeCP), o-Fenil Fenol (OPP), Triklorofenol (TriCP)
TS EN ISO 17070
DIN EN ISO 17070
BS EN ISO 17070
ISO 17070
BVL B 82.02.8
Deri ve Tekstil - Poliklorofenol içeriğinin belirlenmesi - KOH Yöntemi
(Using GC-MS)
KURUM İÇİ METOT
Tekstil - Klorobenzen ve klorotoluen bazlı bağların içeriğinin belirlenmesi (Using GC-MS) DIN 54232
Tekstillerin Testi - Metallerin Tayini - Bölüm 4: Ekstrakte edilebilir metallerin sentetik tükürük çözeltisi ile belirlenmesi
(Using ICP-MS)
DIN 54233-4
Tekstil- Metal içeriğinin belirlenmesi-Bölüm 2: Asidik suni terleme çözeltisi ile ekstrakte edilen metallerin belirlenmesi BS EN 16711-2
TS EN 16711-2
EN 16711-2
DIN EN 16711-2
Tekstil - Dispers Boyarmaddelerin Tespiti
(Using LC-MS/MS)
DIN 54231
Tekstil - Kanserojen Boyar Maddelerin Tespiti
(Using LC-MS/MS)
DIN 54231
Mikrodalga Yöntemiyle Toplam Ağır Metal
(Using ICP-MS)
EPA 3050 A
EPA 3015 A
EPA 3051 A
EPA3052

6385