Kozmetik Ürünler

Kozmetik Ürünler

Kozmetik Ürünler

Kozmetik ürünlerin çeşitliliğinin gün geçtikçe artması ve cilt ile temas eden ürünler olması nedeniyle içerdiği ürünler ve üretimi önem kazanmaktadır.

Kozmetik endüstrisi için İyi Laboratuvar Uygulamalarına uygun olarak;

Hammaddelerin karakterizasyonu, bileşimlerini değerlendirmek için belirli yöntemler seçmek ve / veya hem aktif maddeyi hem de kirleticileri veya safsızlıkları tespit etmek için tipik belirteçleri belirlemek, formüle edilmiş ürünlerin analizi, yani aktif bileşenlerin belirlenmesi, koruyucuların, antioksidanların, dezenfektanların, güneş filtrelerinin ve metallerin, parlama noktası, yoğunluk, viskozite ve pH gibi bazı parametrelerin belirlenmesi gibi işlemler gerçekleştirilmektedir.

Kozmetik ürününün pazara sunulması için gerekli uzun süreli laboratuvar testleri ile yönetmeliklere ve yasal düzenlemelere uygunluğu belirlenerek satış izni alınabilmektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde çözüm ortaklarımız ve yurtdışı partnerlerimiz aracılığıyla “İyi Laboratuvar Çalışmaları (GLP)” Farmasötik ürünler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Kozmetik ürünlerde “İyi Laboratuvar Çalışmaları (GLP)” için bize ulaşabilirsiniz.

6394