Kozmetik / Deterjan

Kozmetik / Deterjan

Kozmetik / Deterjan

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Kozmetik / Deterjan Ürün Analizleri” gerçekleştirilmektedir.

Kozmetik Ürünler - Aerobik Mezofilik Bakterilerin Tespiti ve Sayımı ISO 21149
Kozmetik Ürünler - Staphylococcus aureus Aranması ISO 22718
Kozmetik Ürünler - Escherichia coli Aranması ISO 21150
Kozmetik Ürünler - Candida albicans Aranması ISO 18416
Kozmetik Ürünler - Pseudomonas aeruginosa Aranması ISO 22717
Kozmetik Ürünler - Küf ve Maya Sayımı ISO 16212
Kozmetik Ürünler - Ağır Metal ve Mineral Tayini (Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Civa (Hg), Çinko (Zn), Demir (Fe), Galyum (Ga), Gümüş (Ag), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kalsiyum (Ca), Kobalt (Co), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Sezyum (Cs), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Tellür (Te), Vanadyum (Vn)) Tayini İşletme İçi Metot-"T.SOP.23 Rev 00" (NMKL 186’dan madifiye edilmiştir)
Kozmetik Ürünler - Antimikrobiyal Koruyucu Etkinliğinin Değerlendirilmesi TS EN ISO 11930
Kozmetik Ürünler - Paraben Tanı ve Miktar Tayini (Metil-Etil-Bütil-Benzil-Propil Paraben) İşletme İçi Metot T.SOP.20 Rev.01 01.10.2019 (Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: İEG-2005/7) yayınından modifiye)
Kozmetik Ürünler - Etanol Tayini İşletme İçi Metot T.SOP.22 Rev.00 20.05.2019 AOAC 984.14'ten modifiye
Kozmetik Ürünler - Metanol Tayini TS 11033
Kozmetik Ürünler - Ftalat Tayini BS EN 16521
Kozmetik Ürünler - pH Tayini TS 518, TS 5270, TS 4811, TS 9676
Kozmetik Ürünler - 2-Phenoxyethanol Tayini Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.28 Rev 00” (Indian Journal of Pharmaceutical Sciences 425’den modifiye )
Kozmetik Ürünler - 1,4 Dioxane Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.29 Rev 00”
Kozmetik Ürünler - Yağlı Madde Miktarı Tayini TS 4811
Kozmetik Ürünler - Hidrojen Peroksit Tayini TS 10340
Kozmetik Ürünler - SLS (Sodyum Lauryl Sülfat) Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.30 Rev 00”
Kozmetik Ürünler - SLES (Sodyum Lauryl Eter Sülfat) Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.36 Rev 00”
Kozmetik Ürünler - Solvent Kalıntısı (Kloroform, Aseton,Diklorometane,Benzen,Hexane,Toluen,THF) İşletme İçi Metot - “T.SOP.31 Rev 00”
Kozmetik Ürünler - Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Miktarı Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.32 Rev 00”
Kozmetik Ürünler - Suda Çözünemeyen Madde Miktarı Tayini TS 54
Kozmetik Ürünler - Etilendiamin Tetra Asetat (EDTA) Tayini ASTM D 1767
Sabun - Toplam Alkali Miktarı Tayini Titrimetrik Yöntem BS 1715-2.1 ISO 684
Sabun - Toplam Serbest Alkalinite Tayini BS 1715-2.2 ISO 684
Sabun - Serbest Yağlı Asit Miktarı Tayini BS 1715-2.4
Sabun - Sabunlaşamayan, Sabunlaşmamış ve Sabunlaşabilen Madde Tayini BS 1715-2.5 ISO 1067
Alkali Deterjanlar, Sabun - Serbest Kostik Alkali Miktarı Tayini (NaOH/KOH Tayini) ISO 456, ASTM D 501 Madde 9, Madde 10, Madde 11
Kozmetik Ürünler - Nem ve Uçucu Madde Miktarı Tayini ISO 672
Sabun - Etanolde (Alkolde) Çözünemeyen / Çözünen Madde Miktarı Tayini ISO 673
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar - Anyonik Aktif Madde Tayini ISO 2271
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar - Yüksek Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Tayini ISO 2871-1
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar - Düşük Molekül Kütleli Katyonik Aktif Madde Miktarı Tayini ISO 2871-2
Yüzey Aktif Maddeler, Dezenfektanlar ve Deterjanlar - Noniyonik Aktif Madde Tayini ISO 2268
Yüzey Aktif Maddeler Ve Deterjanlar - Serbest Alkali ya da Serbest Asidite Tayini ISO 4314
Yüzey Aktif Maddeler Ve Deterjanlar - Alkalinite Tayini ISO 4315
Yüzey Aktif Maddeler Ve Deterjanlar - İnorganik Sülfatların Miktarı Tayini ISO 8214
Dezenfektanlar ve Deterjanlar - Toplam Aktif Madde TS 518
Sıvı El Sabunları, Şampuan Ve Saç Kremleri - İnorganik Tuzların Tayini TS 9676
Sabun, Çamaşır Deterjanı, Sanayi Tipi Çamaşır Makinalarında Kullanılan - Klorür Tayini TS 54 ISO 457, TS 5155
Kozmetik Ürünler - Boya Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.33 Rev 00”
Kozmetik Ürünler - Formaldehit Tayini İşletme İçi Metot - “T.SOP.34 Rev 00” (National Laboratories of Food and Drugs Determination of Formaldehyde in Cosmetics’den modifiye)
Kozmetik Ürünler - İrritasyon Testi / Cilt İritasyon ve Korozyon Toksisitesi OECD 439
6220