Challenge Test

Challenge Test

Challenge Test

Gıda tüketimine bağlı hastalıklar gün geçtikçe artmaktadır. Bu hastalıklara sebep olan en önemli faktör gıdalarla kontamine olmuş patojen mikroorganizmalardır. Patojen mikroorganizmalar insan sağlığını tehdit etmekte ve gıda sektörünün en önemli problemlerinden biridir.
Challenge test ise; bir gıdanın patojen veya bozulmaya neden olabilecek mikroorganizmaların kontaminasyonu sonucu, bu mikroorganizmaların üremesini destekleme kabiliyetinin saptanması amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Yani bu test kapsamında, gıdanın üretim, depolama, taşıma gibi tüketiciye ulaşana kadarki süreçte kontamine olabileceği durumlar simüle edilmektedir.

Challenge testinin yapılma nedenleri;
- Gıdanın, patojen mikroorganizmanın gelişmesine ve toksin üretmesini sağlayacak özelliklerinin olup olmaması
- Gıdada üreyebilecek mikroorganizmaların ne kadar sürede kabul edilemeyecek seviyeye ulaştığının tespiti
- Çeşitli depolama koşullarının simüle edilerek raf ömrü çalışmasının yapılması
- Gıda maddelerinde kullanılan koruyucuların etkinliğinin ve kullanım miktarılarının belirlenmesi
- Listeria, Salmonella ve diğer patojen mikroorganizmaların özellikle üretilecek ambalajlı ve tüketime hazır gıdaların gıda güvenliği yönetmeliklerine uygunluğunun belirlenmesi

Genel olarak Challenge Testi, gıdanın belirli mikroorganizmaların gelişmesine veya inhibe edilmesine yönelik koşullar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Test işlemleri için seçilecek mikroorganizmalar ürünün üretim, depolama ve taşıma gibi aşamaları dikkate alınarak belirlenir. Son yıllarda gıda güvenliğinin öneminin artması ile gıda yoluyla insana bulaşan patojenlerin belirlenmesi zorunlu hale gelmiştir. Challenge testleri ile tüm gıda ürünlerinde, ürünün tüketiciye ulaşmadan hatta üretilmeden öncesinde kontamine riskine karşı önlem alınması için amaçlanmaktadır.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Challenge Test” işlemleri gerçekleştirilmektedir.

6316