İn Silico Toksikoloji

İn Silico Toksikoloji

in silica
İn Silico Toksikoloji
En kısa tanım olarak; in silico toksikoloji, bir maddenin mevcut verilerini analiz etmek, modellemek ve toksikolojik aktivitesini tahmin etmek için bilgisayar teknolojilerinin uygulanmasıdır.
In silico, bilgisayar tabanlı analiz ile maddelerin ve bunlarla ilgili verilerin hesaplanması veya bilimsel analizi anlamına gelir.
Hesaplamalı algoritmalar, toksisiteyi tahmin etmek ve güvenlik analizi yapmak için kullanılır (matematiksel, kimyasal, biyolojik).
Yasal düzenleyici kurumlardan, endüstriden (ilaç, medikal, kimyasal, kozmetik, gıda ve tüketici ürünleri) ve akademik araştırmalardan gelen veriler toplanır, entegre edilir ve modelleme ve doğrulamada kullanılır.
Ayrıca, in silico tarama, in silico tahminlerine olanak tanıyan hesaplamalı bir toksikoloji ve farmakoloji platformunda gerçekleştirilir: in vitro toksisite çalışmaları, maksimum doz konsantrasyon çalışmaları, hayvan toksikoloji çalışmaları, farmakokinetiği ve insan sağlığı yan etkileri.
İn silico yaklaşımlar, insan sağlığı etkilerinin tahmin edilmesine yarar. Bununla birlikte, bu tür alternatiflerin hayvanlarda yapılan çalışmaların yerini alıp alamayacağı tartışılmaktadır ve ne ölçüde değiştirebileceği hala net değildir.

Hizmetlerimiz;
• Yapay Zeka destekli analiz (İn Silico)
• Gıda takviyesi Medikomarketing desteği( In silico üzerinden Biyoyararlanım ölçümü)
• Molekül Tasarlama veya Bilinen molekülü yeni endikasyona konumlandırma
• ICH M7; Mutajenite testi (ilaç dahil tüm impüriteler için hızlı, sürdürülebilir, düşük maliyetli çözüm, A1)
• In Vitro ADME (emilim, dağılım, metabolizma, atılım)

Nanolab Laboratuvarlar Grubu, toksisite tahmin araçları, modelleme türleri, in silico toksikolojide yönetmelik ve rehberlerin takibi, uygulama ve geliştirme çalışmalarını bilimsel literatürden ve vaka çalışmaları in silico toksikoloji bakış açısıyla değerlendirmektedir.
23799