Hijyen Kontrolleri

Hijyen Kontrolleri

Hijyen Kontrolleri

Güvenli gıda kelimesinin ilk şartlarından biri gıdaların hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun ortamlarda üretilmesidir. Gıda işletmelerinin Gıda Hijyeni Yönetmeliğine uygun olarak üretim yapması zorunludur.
Gıda sektörüne ve kapsamına göre ilgili yönetmeliklerden yararlanılarak hijyen denetimi gerçekleştirilmektedir.

• Gıda Hijyeni Yönetmeliği
• Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
• Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği
• Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeler Yönetmeliği
• Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren NANOLAB, TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “Hijyen Kontrolleri” yapmaktadır.

HİJYEN KONTROLLERİ

Hijyen denetimleri, işletmeye bağlı olarak belirli periyotlarda; mal kabul, depolama, üretim, satış/servis koşulları, temizlik – dezenfeksiyon (alet-ekipman, zemin, duvar, tavan, tezgâh, tuvalet, aydınlatma, havalandırma), pest mücadele, personel-portör muayenesi gibi işlemleri kapsamaktadır.

Hijyen denetimleri gıda üretimi yapılan işletmeler, oteller, restoranlar, toplu yemek üretimi yapılan kuruluşlarda yapılmak zorundadır.

Denetim ve gözetim kapsamında, hava ortamında mikrobiyal yük ölçümü, personel hijyeni, yüzey hijyen kontrolleri, içme - kullanma suları laboratuvar ortamında analiz edilerek raporlanır.

Hijyen denetim ve gözetim işlemleri ile;

- Yasal mevzuatlara uyum sağlanır.

- İşletmedeki mevcut ve olası tehlikeler belirlenir.

- Periyodik denetimler sayesinde personel kontrolü de sağlanmış olur.

- Tüketicilerin işletmeye olan güveni artar.

Gıda işletmelerinde “Hijyen Denetim ve Gözetim Hizmeti” için bize ulaşabilirsiniz.

İşletmelerde hijyen açısından en önemli konulardan biri ortam havasının hijyenidir. Ortam havasında bulunan çeşitli mikroorganizmalar işletmede ürünler ile kontamine olarak tüketiciye ulaşır ve gıda zehirlenmelerine neden olabilir. Aynı zamanda işletme personelinin havada bulunan mikroorganizmalara maruz kalması sonucu hastalanmaları olasıdır. Mikroorganizmaların dışında toz, toprak parçaları, bitki tozları gibi yabancı maddelerin ortam havasında bulunması da kabul edilemez.

İşletmelerde ortam havasının temizliğinin hijyeninin sağlanması için havalandırma sistemi konumu ve düzenli çalışması havanın mikrobiyal yükü açısından önemlidir.

Ortam havasındaki bakteriyal ve fungal etkenler, virüsler, mikrobiyal uçucu bileşikler, işletmelerde mikrobiyal kaynaklı kontaminantlardandır. İşletmelerde banyo ve tuvalet ekipmanları, mutfak, havalandırma sistemleri, drenajlar bakterilerin yoğun bulunduğu ve önlem alınması gereken alanlardır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” kapsamında gıda işletmecisinin birincil üretim aşaması dahil üretim, işleme ve dağıtımın tüm aşamalarında gıda hijyenini sağlamak üzere uyması gereken genel hijyen kuralları ile sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ortamın hava hijyeninin sağlanması için; ortamın nemi, hava akımı, işletmenin konumu, faaliyet alanı gibi faktörler göz önüne alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Gıda işletmelerinde “Ortam Havası Hijyeni Çalışmaları” için bize ulaşabilirsiniz.

Gıda işletmelerinde gıdaların işlendiği tezgah, kullanılan malzemeler, kesme tahtaları, depolama materyallerinin düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. İşletmelerde yüzey ve personel hijyeninin sağlanmaması gıda zehirlenmelerinde zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle belirli periyodlarda işletmelerde yüzey ve personel hijyen testleri yapılmalıdır.

Yapılan test işlemleri ile işletme personellerinin kişisel temizliğine ve kıyafet temizliğine ne kadar dikkat ettiği ve işletme ortamında “Gıda Hijyeni Yönetmeliği” kapsamında yapılması gerekenlere ne kadar uyulduğu tespit edilir.

Hijyen kontrolleri kapsamında yüzeylerde sayımı yapılan mikroorganizmalar şu şekildedir.

- Escherichia coli (E.coli)

- Koliform

- Staphylococcus aureus

- Salmonella spp.

- Listeria monocytogenes

- Enterobacteriaceae

- Aerobik Koloni Sayımı

- Küf-Maya Sayımı

- Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı

Gıda işletmelerinde “Yüzey Hijyeni Kontrol Hizmeti” için bize ulaşabilirsiniz.

6309