Pestisit Ürünleri

Pestisit Ürünleri

Pestisit Ürünleri

İyi Laboratuvar Uygulamalarının (GLP), birincil faydası veri bütünlüğüdür. GLP; verilerin doğru, güvenli, atfedilebilir, erişilebilir olmasını sağlar. Tarımsal üretimde kullanılan birçok pestisit çeşidi bulunmaktadır. Üretilen ve piyasaya sunulan bu pestisitlerin çevre ve insan üzerindeki etkileri önemlidir.

Pestisit kullanımının amacı tarım ürünlerini zararlılardan korumaktır. Ancak kullanılan pestisitlerin insan ve çevre üzerindeki etkilerinin belirlenmesi satış izini alınması, pazara sunulması açısından önem taşımaktadır.

Pestisitlerin izin alma süresince gereken test işlemleri kapsamında uzun süreli test işlemleri gerçekleştirilmekte ve ürünün uygunluğu hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde çözüm ortaklarımız ve yurtdışı partnerlerimiz aracılığıyla “İyi Laboratuvar Çalışmaları (GLP)” Farmasötik ürünler üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Pestisit ürünlerde “İyi Laboratuvar Çalışmaları (GLP)” için bize ulaşabilirsiniz.

6393