BLOG

KOZMETİK / DETERJAN Ambalaj ile Uyum Çalışmaları

Kozmetik ve Biyosidal Ürünlerde Ambalaj ile Uyum Çalışmaları

Ambalaj ile Uyum Çalışmaları

Ambalaj; ürünü tüketiciye ulaşana kadarki süreçte ve tüketim sürecinde koruyacak özellikte olmalıdır. Ancak bazı ambalaj malzemelerinden fiziksel ve kimyasal özelliklerinden ya da dış etkenlere bağlı olarak migrant bazı malzemeler ürüne geçebilir.

Söz konusu migrantlar; toksik, kanserojen etkilere sahip olabilir. Kozmetik ve biyosidal ürünler cilt ile direkt olarak temasta bulunan ürünlerdir. Bu nedenle zararlı bileşenlerin kozmetik veya biyosidal ürünlere geçmesi insan sağlığını etkilemektedir.

Kozmetik ve biyosidal ürünlerin ambalajları uyum çalışmaları kapsamında bazı testlerden geçmektedir. Testler kapsamında birincil ambalajdan ürün formülüne geçiş ve bu geçişin sebep olduğu sonuçlar değerlendirilmektedir.

Ambalaj Uyum Çalışmaları 3 Başlık Altında Değerlendirilir.

- Kimyasal Testler
•Toplam Migrasyon
•Spesifik Migrasyon
•VOCs
•SCHCs
•PAH

-Mikrobiyolojik Testler
•Antibakteriyel Değerlendirme
•Toplam Bakteri, Küf, Maya

-Fiziksel Testler
•Organoleptik Test
•Plastik Performans Testleri

BİYOSDİAL ÜRÜN ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

KOZMETİK ÜRÜN ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.