BLOG

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) Emisyon Ölçümleri

Emisyon Nedir? Emisyon Ölçümleri Neden Yapılır?

Emisyon Ölçümleri

Emisyon Nedir?

Emisyon; yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla ortaya çıkan, bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticiler olarak tanımlanmaktadır.

Neden Baca Gazı Emisyon Ölçümleri Yapılmalıdır?

- Yanma verimliliği kontrolü
- Emisyon kontrolü
- Proses kontrolü

Emisyon Ölçümlerinin Faydaları Nelerdir?

- Kazan verimliliğinin kontrolü ile verimliliği artırmak için önlem almak
- Yakıt ve para tasarrufu sağlamak
- Emisyon miktarını azaltmak, limitlerin içinde tutmak ve yasal düzenlemelere uymak
- Proses kontrolü ile üretimde proses kalitesini artırmak ve proseste kullanılan kazanların kontrolünü sağlamak

Emisyon Ölçümleri “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insanı ve çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumaya; hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermeye ve bu etkilerin ortaya çıkmasını engellemeye ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik kapsamında belirtilen başlıca emisyon kirleticiler:

- SO2, NOx, CO gibi yanma gazları
- Toz, Tozda ağır metaller
- VOC (Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler
- Flor, Klor
- PAH

Baca Gazı Emisyon Ölçümleri Teknikleri:

- Doğrudan Ölçüm
- Bacadan Numune Alma

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.