BLOG

ÇEVRE / SU Balık Biyodeneyi

Balık Biyodeneyi (ZSF) Amacı, Şartları Nelerdir?

Balık Biyodeneyi

Balık biyodeneyi; atık suyunun seyreltme suyu ile belirli oranlarda seyreltildiğinde, balığın 48 saatlik süre içerisinde canlı kalıp kalmayacağının belirlenmesi esasına dayanmaktadır.

Atık su içeriğinde bulunan zararlı maddelerle balıkların yüzgeçlerine yapışarak solunum epitellerine ve deriye ya da sindirim sistemlerine geçerek zehirlenmelere neden olmaktadır.

Birim atık su hacmine göre bağıl seyreltme suyu hacimlerinin toplamı olarak ifade edilen “Zehirlilik Seyreltme Faktörü (ZSF)” ile balıkların canlı kalabildiği en küçük seyreltme değeri esas alınarak, atık suların toksik etkileri ifade edilebilir.

Balık Biyodeneyi Ön Şartları:

- Havalandırılmış, klorsuz içme suyu bulunan akvaryumlarda test balıkları bekletilmelidir.
- Su sirkülasyonu sağlanmalıdır.
- 1 litre suda en fazla 5 balık bulunmalıdır.
- Lebistes Reticulatus, Lepomis Macrochirus, Oryzias Latipes, Pimephales Promelas ve Poecilia Reticulata cinsi balıklar test balığı olarak kullanılmaktadır.
- Test balıkları 30 mm uzunluğunda ve 0,3 g ağırlığında olmalıdır.
- Test balıkları 20 oC sıcaklığa 48 saat adapte edilmiş olmalıdır.

ATIK SU ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.