BLOG

MEDİKAL ÜRÜN Genotoksisite Testleri

Genotoksisite Testleri Nelerdir? Hangi Ürünler Üzerinde Gerçekleştirilmektedir?

Genotoksisite Testleri

Genotoksisite genel anlamıyla; DNA yapısında, çekirdek ve kromozomlarda meydana gelen hasarlar olarak tanımlanabilir.

Söz konusu hasarlar kapsamında;

- Gen mutasyonları
- DNA kırıkları
- DNA eklentileri
- Kromozom anormallikleri
- Klastojenite (kromozom sapması veya kırılması)
- Anöploid (Tek bir kromozomdaki sayısal değişiklikler)

Genotoksisite Testleri Hangi Alanlarda, Hangi Ürünler Üzerinde Gerçekleştirilmektedir?

Genotoksisite testleri in vitro ve in vivo testlerden oluşan, doğrudan veya dolaylı yollarla genetik materyalde meydana gelebilecek hasarların tespiti amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Genotoksisite testlerinin başlıca amaçları:

- İnsanda risk oranının tespiti
- Mutajenlerin tanımlanması
- Maruziyetin önlenmesi

Genotoksisite Test Alanları:

- Genomu etkileyebilecek UV ve irradyasyon etkenleri
- Pestisitler
- İlaç çalışmaları
- Gıda katkı maddeleri
- Nanomateryaller

Genotoksisite Kapsamında Yapılan Testler Nelerdir?

- Salmonella/Mikrozom Mutajenite (Ames) Testi
- Comet Testi
- Kromozom Anormallikleri (KA) Testi
- Kardeş Kromatit Değişimi (KKD) Testi
- Mikronükleus (MN) Testi

MEDİKAL ÜRÜN ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.