BLOG

GIDA Gıdalarda Biyolojik Stabilite Analizi

Gıdalarda Biyolojik Stabilite Nedir? Test Yöntemleri…

Gıdalarda Biyolojik Stabilite Analizi

Gıda üretiminde gıda üzerinde gerçekleştirilen, pastörizasyon, sterilizasyon gibi işlemler doğal olarak gıdalarda bulunan mikroorganizmaların yok edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Soğutma, kurutma, ısıl işlem, katkı maddesi eklenmesi gibi işlemlerle mikroorganizmaların yok edilmesi ya da faaliyetlerinin durdurulması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Biyolojik stabilite testi, gıdanın normal depolanma koşullarında gelişen mikroorganizmaların kontrol edilmesidir. Gıdalar kendi ambalajı içinde inkübasyona bırakılması ve sonuç olarak bozulma aşamalarının kontrolünden ibarettir. İnkübasyon sıcaklığı, süresi gibi şartlar gıdaya ve hedef mikroorganizmaya göre değişmektedir.

Et, balık ve sebze konservelerinde inkübasyon 35-37 oC iken, reçel, meyve suyu gibi ürünlerde özellikle küf ve maya varlığının tespiti için 25-28 oC’dir.

Biyolojik stabilite sonunda sayım yapılarak mikroorganizma sayısına göre ürünün raf ömrü hakkında bilgi sahibi olunabilir.

GIDALARDA RAF ÖMRÜ ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.