BLOG

GIDA Gıdalarda Raf Ömrü Çalışmaları

Gıdalarda Raf Ömrü Nasıl Belirlenir? Raf Ömrünü Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Gıdalarda Raf Ömrü Çalışmaları

Gıdaların muhafazasında asıl amaç; gıdaların depolama ortamlarından ve kimyasal yapılarından kaynaklı sorunların sınırlandırılmasıdır. Gıda raf ömrünün uzatılması amacıyla birçok fiziksel ve kimyasal yöntem kullanılmaktadır.

Raf ömrü; gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik dayanım süresi olarak ifade edilebilir. Hasattan itibaren meydana gelen biyokimyasal değişiklikler gıdaların bozulmalarına neden olmaktadır. Gıdaların bozulma etmenleri; oksijen, su, ışık, enzimler, ortam sıcaklığı ve mikroorganizmalardır.

Gıdalarda raf ömrü belirleme işlemleri 2 farklı şekilde gerçekleştirilmektedir:

- Tam Zamanlı Raf Ömrü Tespiti
- Hızlandırılmış Yöntem ile Raf Ömrü Tespiti

Raf ömrü belirlenirken: Görünüm, tat, koku, renk gibi organoleptik parametreler, fiziksel ve kimyasal parametreler, mikrobiyolojik parametreler, aromatik maddelerin kararlılığının takip edilmesi, lipit oksidasyonu gibi farklı analitik parametreler baz alınmaktadır.

Gıdanın raf ömrü belirlenirken söz konusu faktörlerin gıda baz alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

RAF ÖMRÜ ÇALIŞMALARI İÇİN TIKLAYINIZ.