BLOG

GIDA Gıdalarda Şeker Tayini

Gıdalarda Toplam ve İndirgen Şeker Tayini

Gıdalarda Şeker Tayini

Meyvelerdeki şekerin genel olarak tümünü oluşturan heksozlar (glikoz ve früktoz) indirgen şeker olarak ifade edilmektedir. Ayrıca değişken miktarlarda da olsa meyvelerin bileşiminde sakkaroz da bulunmaktadır.

Meyve, sebze ve ürünlerinde tespit edilen indirgen şeker ve sakkarozun toplamı “Toplam Şeker” içeriğini ifade eder.

Gıdalarda Şeker Tayini Yapılmasını Amaçları:

- Gıda bileşimindeki toplam ve invert şeker miktarının tespiti
- Üretim aşamalarını doğru yönlendirebilmek
- Gıdaların standartlara uygunluğunun tespiti

Gıdalarda Şeker Tayini Yöntemleri:

- Volumetrik Yöntem
• Lane- Eynon metodu
• Luff Schoorl metodu
• Bertrand metodu
- Gravimetrik Yöntem
- Enstrümental Yöntem

Şeker Tayini, direkt meyve ve sebzelerde, meyve – sebze ürünlerinde, meyve sularında gerçekleştirilebilir.