BLOG

GIDA Hazır Gıda Testleri

Hazır Gıda Tüketimi Zararlı Mı? Üretimi, İçerdiği Katkı Maddeleri…

Hazır Gıda Testleri

Son yıllarda hazır gıda tüketimini özellikle yoğun iş temposu artırmıştır. Hem marketlerde işlenmiş ürün satışı artmıştır hem de fast food tarzı yiyeceklerin tüketimi...

Hazır gıda; ambalajdan çıkarıldıktan sonra doğrudan tüketilebilen ya da en düşük seviyede işlem uygulandıktan sonra (ısıtma gibi) tüketilebilen gıdalardır.

Peki hazır gıdalar sağlıklı mı? Tüketilmeli mi?

Hazır gıdaların sağlıklı olabilmesi için bazı şartlar vardır diyebiliriz. İşte burada devreye “Güvenli Gıda” terimi giriyor. Güvenli Gıda: Fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz, besin değerini kaybetmemiş gıdadır. Güvenli gıda kapsamında;

- Fiziksel tehlikeler; gıdada bulunmaması gereken cam parçaları, tahta, metal parçaları, saç, tırnak, sinek, böcek gibi maddelerdir.
- Kimyasal tehlikeler; gıdanın üretiminin yapıldığı çevreden, saklandığı ya da bekletildiği kaplardan istenmeyen ağır metal, tarım ilacı, ambalajlardan bulaşabilen kimyasal maddelerdir.
- Biyolojik tehlikeler ise; gıda bileşiminde doğrudan bulunabilecek zehirli kimyasallar, ortamdan, kullanılan malzemelerden ya da çalışanlardan bulaşabilecek mikroorganizmalar ve GDO’lu gıdalardır.

Hazır gıdaların güvenli gıda olup olmadığını nasıl bilebiliriz?

Öncelikle hazır gıda tüketiminde kesinlikle temiz üretim yaptıklarından emin olduğumuz işletmeleri ve belirli market ürünlerini tercih etmeliyiz. Eğer paketli bir ürünse etiket kontrolü yapmalıyız.

Hazır gıdaların üretim aşamaları:

- Hammadde Seçimi
- Üretim Aşaması
- Paketlenme ve Satışa Sunumu

Yukarıda belirtilen aşamalarda önemli olan noktalar öncelikle gıdaların hijyenik açıdan temiz ortamda üretilmesidir. Gıdaya uygun üretim işlemlerinin uygulanması, doğru sıcaklıklarda ve ortam şartlarında depolanması da diğer önemli konulardır. Yaşanan gıda zehirlenmelerinin çoğu hazır gıdalardan kaynaklanmaktadır.

Hazır gıda üretiminin diğer bir önemli konusu da kullanılan katkı maddeleridir. Gıda katkıları, tek başına gıda olarak kullanılamayan ancak gıdaların üretilmesi, işlenmesi, depolanması ve ambalajlanması aşamalarında kullanılabilen maddelerdir.

Katkı maddelerinin asıl kullanım amaçları; gıdanın görünüşünü, lezzetini ve yapısını iyileştirmek, besin değerlerini korumak, raf ömrünü uzatmak, mikrobiyal gelişmeyi önlemektir.

Hazır gıdalarda kullanılabilecek katkı maddeleri şu şekilde sıralanabilir; Renk maddeleri, Koruyucular, Antioksidanlar, Tat ve Koku Maddeleri, Kelatlar, Yapı düzenleyiciler

Katkı maddelerin gıdalarda kullanımı “Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği” kapsamında sınırlandırılmış veya yasaklanmıştır. Tüm gıda üreticileri bu şartlar altında üretim yapmak zorundadır.

Sonuç olarak yukarıda belirttiğimiz şartlar doğrultusunda üretilen hazır gıdalar “Güvenli Gıda” olarak tüketilebilir.