BLOG

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) Titreşim Maruziyeti

Çalışma Ortamında Titreşim Maruziyeti

Titreşim Maruziyeti

Titreşim; potasiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin de potansiyel enerjiye dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Bir nesnenin bir dene etrafında salınımı olarak da tanımlanabilen titreşim çalışma ortamında çalışanları sağlık, yaşam kalitesi ve çalışma performansı açısından olumsuz faktörlerden biridir.

Endüstrinin hemen her alanında titreşim oluşturan makineler kullanılmaktadır. Genel olarak iki tip titreşimden söz edilebilir:

- El – Kol Titreşimi: Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2
- Tüm Vücut Titreşimi: Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2

El – kol titreşim maruziyetinin görüldüğü genel iş kolları dökümhaneler, ormancılık faaliyetleri, motorlu taşıt ve gemi üretim/onarım, maden ve taş ocakları örnek olarak verilebilir. El – kol maruziyetinde kan damarları, sinirler ve parmak eklemleri zarar görebilir. Beyaz parmak hastalığı, Raynaudfenomeni veya el-kol titreşim sendromu (HAVS) meydana gelebilir.

Tüm vücut titreşimi en çok tarım ve inşaat sektörü çalışanlarını etkilemektedir. Kullanılan iş makinelerinin titreşimi tüm vücudu etkilemektedir. Tüm vücut maruziyetlerinin çalışanlar üzerindeki etkileri genel olarak bağırsak ve dolaşım, kas-iskelet sistemi, nörolojik sistem üzerinde etkileri olmaktadır.

TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ.