BLOG

Absorbans (254 nm'de) Tayini

Absorbans (254 nm'de) Tayini

Absorbans (254 nm'de) Tayini

Kaynak ve İçme sularında 254 nmde UV emiliminin belirlenmesi için gerçekleştirilen test yöntemidir. Bir dalga boyundaki absorbans, belirli dalga boyundaki ışığı emdiği için sudaki herhangi bir maddenin konsantrasyonuyla doğrusal orantılı olabilir. Bu nedenle absorbans ölçümleri laboratuvar ve saha çalışmalarında yaygındır. Ölçüm süreci aşağıdaki gibidir:

• 254 nm dalga boyundaki ultraviyole ışık numune içeren bir kuvars hücresinden geçirilir.
• Zayıflatılmış ışığın yoğunluğu sensörle ölçülür.
• Logaritma hesaplamadan önce Saf su ölçümüne bölünür.
• Ölçüm yol uzunluğu başına absorbans olarak tespit edilir.

İçme suyu arıtma prosesi boyunca ölçüm için önemli bir parametredir. özellikle yapılarında aromatik halkalar veya doymamış bağlar içeren organik madde konsantrasyonunun belirlenmesi için kullanılabilir.

6300