BLOG

Erime Noktası Tayini

Erime Noktası Tayini

Erime Noktası Tayini

Saf maddeleri tanımlamak için laboratuvarda yaygın olarak kullanılan tekniklerden biri erime noktası tayinidir. Katı halden sıvı hale geçtiği sıcaklık olarak adlandırılan erime noktası, moleküler yapısı ve moleküller arası bağların gücünü ifade eder. Erime noktası tayini ile saflığını belirlemenin dışında numunenin termal stabilitesini de tespit edebilirsiniz.

Erime noktası tayini Kılcal Tüp Yöntemi, Diferansiyel Taramalı Kalorimetre gibi çeşitli test yöntemleri ile gerçekleştirilebilir.
- Kılcal Tüp Yöntemi; az miktarda numunenin kılcal bir tüpün içine yerleştirilmesi, ısıtılması ve maddenin erimeye başladığı sıcaklığın kaydedilmesi işlemlerini kapsar.
- Diferansiyel taramalı kalorimetre ise; numune kapalı bir test ortamına yerleştirilir, ısıtılırken sıcaklık gözlemlenir ve erimeye başladığı sıcaklık kaydedilir.

Erime noktası tayini ilaç sektöründe, aktif farmasötik bileşenlerin saflığını belirlemek ve gerekli şartları karşıladığından emin olmak için kullanılan bir yöntemdir. İlaç ürününün kalite ve etkinlik testleri kapsamında gerçekleştirilir. Aynı zamanda polimerler ve seramikler de dahil olmak üzere malzeme sektöründe, malzemeleri tanımlamak, karakterize etmek için kullanılabilir. Bazı durumlarda adli tıpta bilinmeyen maddelerin ya da çeşitli uyuşturucuların saflığını belirlemek için de erime noktası tayinine başvurulabilir.

6300