BLOG

GIDA Ham Kül Tayini

Yemde Kül Tayin Yöntemleri

Ham Kül Tayini

Kül tayini tanım olarak; yemlerin tüm organik kısımlarının yüksek sıcaklıkta yakılmasından sonra kalan inorganik kalıntının hesaplanması işlemidir.

Yemler, su ve kuru maddeden meydana gelir. Kuru madde organik ve inorganik kısımlardan oluşmaktadır. Yem içerisindeki protein, yağ, selüloz, nişasta, şeker gibi besin maddeleri organik kısmı oluştururken; kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum, tuz (NaCl) gibi makro elementler ve demir, bakır, çinko gibi mikro elementler ise inorganik kısmı oluşturur.

Yakma sonucunda kalan kül miktarının tamamı inorganik madde olarak kabul edilmez. Çünkü yem içerisinde; toprak, kum, toz gibi unsurlarda bulunabilir. Bu nedenle elde edilen kül miktarı, ham kül olarak adlandırılır.

Genel olarak yemlerin kül miktarları en çok % 10 civarlarında olmalıdır. Hayvansal kökenli yemlerde ise bu değer % 20 lere kadar çıkmaktadır ve yemlerde kontrol edilmesi gereken bir parametredir.

HAM KÜL TAYİNİ İÇİN TIKLAYINIZ.