BLOG

ISO 663

ISO 663: Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Çözünmeyen yabancı madde içeriğinin tayini

ISO 663

ISO 663 standardı, hayvansal ve bitkisel, katı veya sıvı yağlarda çözünmeyen safsızlık içeriğinin belirlenmesi için test yöntemini içerir özellikle süt ve süt ürünleri ya da süt ve süt ürünlerinden elde edilen yağlarda bu standarda uygun olarak test işlemleri gerçekleştirilebilir.

Süt ve süt ürünleri ya da bunlardan elde edilen yağlarda safsızlık olarak ifade edilen maddeler mekanik safsızlıklar, mineral maddeler, Karbonhidratlar, azotlu maddeler, kalsiyum sabunları, ya asidi laktonları, çeşitli reçineler, oksitlenmiş yağ asitleri, hidroksi asitleri ve Bu maddelerin gliseritleri yer alır.

Eğer çözünmeyen safsızlıkların içeriğine sabun ya da oksitlenmiş yağ asitlerinin dahil edilmesi istenmiyorsa farklı bir solvent ya da prosedür kullanılması gerekebilir. Test edilecek ürüne ya da elde edilmek istenen analiz sonucuna göre durum değerlendirilebilir.

ISO 663: Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar - Çözünmeyen yabancı madde içeriğinin tayini

6300