BLOG

ISO 673: Sabunlar - Etanolde çözünmeyen madde içeriğinin belirlenmesi

ISO 673: Sabunlar - Etanolde çözünmeyen madde içeriğinin belirlenmesi

ISO 673: Sabunlar - Etanolde çözünmeyen madde içeriğinin belirlenmesi

ISO 673, ticari sabunlardaki etanolde çözünmeyen madde içeriğinin belirlenmesi için tercih edilen bir standarttır. Standart kapsamında etanolde çözülemeyen madde; sabunlara eklenen %95 oranında etanolde çözünmeyen madde veya düşük çözünürlüğü sahip katkı maddeleri, yabancı maddeler, alkali karbonatlar ve klorürler gibi formülasyondaki düşük düzeyde var olan maddeler olarak tanımlanır.

Yabancı maddeler ise karbonatlar, boratlar, perboratlar, klorürler, sülfatlar, silkatlar, fosfatlar, Demir oksitler olabilir ya da nişastalar, dekstrinler, kazainler, şekerler, selüloz türevleri gibi organik maddeler de olabilir.

ISO 673 Standardı uluslararası geçerliliğe sahip sabun analizleri kapsamında gerçekleştirilen etanol de çözülmeyen madde miktarının belirlenmesi için tercih edilebilir.

ISO 673: Sabunlar - Etanolde çözünmeyen madde içeriğinin belirlenmesi

6300