BLOG

ÇEVRE / SU Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Nedir? Neden Yapılmalıdır?

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini

Organik atık maddelerle kirlenmiş olan su numunelerinin oksijen tükenme kapasitesinin bir belirlenmesi için “Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini” gerçekleştirilmektedir.

Evsel ve endüstriyel atıkların organik kirlilik derecesinin belirlenmesinde kullanılan bir parametredir.

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), su kalitesinin belirlenmesinde kullanılan önemli bir parametredir. Genellikle “Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)” nın tahmin edilebilmesi için gerçekleştirilmektedir. Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) analizinin kısa sürede sonuç vermesi tercih sebebidir.

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ); test kapsamında belirli bir sürede ve belirli sıcaklıkta aerobik bakteriler tarafından paralanabilen organik maddeler için tüketin oksijen miktarı olarak tanımlanabilir.

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)testi, genel olarak biyolojik olarak arıtılabilirlik kapasitesini ve arıtma sisteminin ne ölçüde başarılı olduğunun belirlenmesinde kullanılan bir biyoanaliz yöntemidir. Atıksu arıtma tesislerinin yapımı işletilmesinde Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) değerlerinden yararlanılmaktadır.

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ), değeri, suda parçalanabilecek, organik maddelerin konsantrasyonu, mikroorganizma türü ve sayısı, inkübasyon süresi, sıcaklık, toksik etkilere neden olabilecek maddeler gibi birçok faktörden etkilenmektedir.

ATIK SU ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.