BLOG

OECD 105: Suda Çözünürlük Tayini

OECD 105: Suda Çözünürlük Tayini

OECD 105: Suda Çözünürlük Tayini

Kimyasal maddelerin suda çözünürlüğü yabancı maddelerin varlığın büyük ölçüde etkilenebilir. OECD 105: Suda Çözünürlük kılavuzu, suda stabil ve uçucu olmayan, saf maddelerin sudaki çözünürlüğünün belirlenmesi için test yöntemini içerir. Kılavuz kapsamında 102 g/l altında veya üzerinde çözünürlüğe sahip maddelerin test yöntemleri sırasıyla şöyledir:

- Kolon elüsyon yöntemi
- Şişe yöntemi

Test işleminden önce test edilecek numune hakkında yapısal formül, buhar basıncı, ayrışma sabiti ve pH gibi özelliklerini bilmek de gerekebilir. 20 ± 0,5 °C'de gerçekleştirilen nihai testten önce numunenin yaklaşık olarak uygun miktarının yanı sıra doygunluğa ulaşmak için gereken süreyi belirlemek için basit bir ön testi de içermektedir.

OECD 105: Suda Çözünürlük – Water Solubility

6300