BLOG

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) Ortam Gürültü Ölçümleri

Gürültü Sebebiyle Oluşan Meslek Hastalıkları Nelerdir?

Ortam Gürültü Ölçümleri

Gürültü Nedir ?

Arzu edilmeyen sese gürültü denir. Gürültü, ruh ve sinir sistemi ile işitme duygusu üzerinde etki eder. Sesin şiddetinin birimi desibeldir. dB harfleri ile gösterilir. Sıfır (0) desibel duyma eşiğidir(sınırıdır). Yani sıfır desibelin altındaki sesleri duymayız. 75 desibelin üzerindeki sesler tehlikelidir.

Gürültü sonucu oluşan işitme kaybı nedir?

İç kulakta bulunan ve ses duyusunu alan organdaki duyusal hücrelerin zarara uğramasına ve kulak salyangozundaki yıpratıcı değişikliklere bağlı olarak gürültü bittikten sonra bile devam eden işitme zorluğu veya kaybında gürültüye uzun süre maruz kalmaya bağlı iki dönem vardır;

a) İşitme yorgunluğu-- Sadece duyusal, geçici bir işitme azlığıdır.
b) Belirti dönemi--İşitme azlığı veya kaybı geri döndürülemezdir.

Hastalık tehlikesi olan başlıca işler nelerdir?

• Çekiçlerle kaporta ve perçin işleri,
• Metallerin, saç levhaların haddelenmesi, perdahlanması, yüzeylerinin düzeltilmesi, buhar kazanlarındaki kazan taşlarının parçalanıp çıkarılması, hava basmalı kumlu temizleme ve metal püskürtme işleri,
• Kakma, zımbalama, çekiçleme, perçinleme,
• Bazı testereler ve planya makineleri,
• Dokuma tezgahlarında mekik vurması, tekstil sanayiinde gürültü yapan diğer makine ve tezgahlar,
• Maden cevherlerinin parçalanması, kırma değirmenler, çekiçli, bilyalı değirmenler, titreşimli elekler,
• Metal taşıyıcıların otomatik yüklenmesi,
• Taş kesme,
• Gaz türbinleri, kompresörler, aspiratörler,
• Şahmerdan, buldozer, ekskavatör gibi gürültülü araçlarla yapılan çalışmalar (cadde, ev yapımı vb.)
• Motorların (pistonlu, jet vb.) muayene edildikleri ve onarıldıkları, teste tabi tutuldukları iş yerleri,
• Tarak dubaları, demir yolu, deniz yolu araçlarında kullanılan dizel motorların makine daireleri,
• Havayolları (yer personeli, makinistler, uçucu personel vb.),
• Taşınabilir motorlu testerelerle ağaç kesimi,
• Müzikçiler.

İşitme testi kimlere yapılır?

Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan alanlarda çalışanlara işitme testi yapılmak zorundadır. İşyerindeki sağlık riskleri ve işyeri hekiminin isteğine göre herhangi bir çalışan grubuna da yaptırılabilir.

Gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybı meslek hastalığı mıdır?

Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olması gereklidir.

İşyerinizdeki gürültü kendisini nasıl belli eder?

İşyerinde 1 metre uzaktaki biriyle konuşurken sesinizi yükseltmek zorunda kalıyorsanız, iş bitiminde evinizde ya da arabanızda radyonuzun ya da televizyonunuzun sesini başkalarına rahatsız edici gelecek kadar yükseltiyorsanız, iş bitiminde kulaklarınızda çınlama ya da uğultu oluyorsa, iş dışındaki kalabalık bir ortamda karşınızdakiyle konuşmanızı anlama sorununuz varsa işyerinizde bir gürültü sorunundan şüphelenilmelidir.

İşyerinizdeki gürültü nasıl ölçülür?

Bunun için özel olarak tasarlanmış cihazlar vardır. Bu cihazlar ortamdaki gürültüyü ya da belli bir kişinin maruz kaldığı gürültüyü ölçebilir.

İşyerinde izin verilen en yüksek gürültü seviyesi nedir?

Ülkemizde, çalışanların, 8 saatlik bir iş gününde, maruz kaldıkları gürültünün ortalaması, kulak koruyucu donanım kullanılsın ya da kullanılmasın, 87 dB(A)’yı geçemez. Yani, bu gürültü seviyesi ortamdaki gürültü seviyesi değil, kulağa ulaşan gürültü seviyesidir. Diğer bir deyişle, bu hesaplanırken, eğer bir kulak koruyucu kullanılıyorsa, onun koruyucu etkisi de hesaba katılmalıdır.

Gürültülü işlerde günde en fazla ne kadar çalışılabilir?

Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işlerde bir çalışan günde en çok 7,5 saat çalıştırılabilir.

Kişisel kulak koruyucu donanımlar ne zaman kullanılmalıdır?

İşyerindeki gürültü seviyesi 85 dB(A)’ya ulaştığında ya da aştığında, ortaya çıkan gürültüyü azaltacak tedbirler alınmalı, bu tedbirlerin yeterli olmadığı durumda, kişisel koruyucu donanımlar (kulaklık, tıkaç vb) kullanılmaya başlanmalıdır.

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü Hangi Metot ile yapılır?

NANOLAB laboratuvarlar grubu olarak , işyeri ortamında çalışanların kişisel gürültü maruziyet ölçümlerini TS EN SO 9612 metodu ile TÜRKAK akredite İSGÜM izinli olarak gerçekleştirmekteyiz.

ÇEVRE GÜRÜLTÜ ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.