Gürültü Ölçümü

Gürültü Ölçümü

Gürültü Ölçümü

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğine uygun bir şekilde “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri” kapsamında GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ gerçekleştirilmektedir.

İş Hijyeni
Gürültü
Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi TS EN ISO 9612
Akustik-Gürültü Çevresel Gürültü Düzeyinin (Laeq, Laeqt, Lregt, Lday, Lden, Levening, LAFNT, LE, Lafmax, Lcenmax, Lrdn, Lrden) Tespiti TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/T1

6351