Zehirli Gaz Ölçümü

Zehirli Gaz Ölçümü

Zehirli Gaz Ölçümü

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri” kapsamında "Zehirli Gaz Ölçümü" gerçekleştirilmektedir.

İş hijyeni
Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü
Dedektör Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü Zehirli Gaz veya Buhar Konsatrasyonlarının Tayini
Etken madde sayısı
(Amineler, Amonyak, Aseton, Benzen, Butan, Diesel Yakıt & Jet Yakıt, Etanol, Fenol, Formaldehit, Fosfinler, Gasoline, Hidrojen Florür , Hidrojen Klorür, Hidrojen Siyanür, Hidrojen Sülfür, Hidrokarbonlar, Karbon Dioksit, Karbon Monoksit, Klor Dioksit, Klorür, Kükürt Dioksit, MEK - Metil Etil Keton, Merkaptanlar, Metil Bromür, Nitrojen Dioksit, Nitrojen Oksitler, Ozon, Su Buharı, Toluen, TriKloroEtilen, VinylKlorür, Xylenler)
ASTM D 4490 - 96

6356