VOC Ölçümü

VOC Ölçümü

VOC Ölçümü

VOC yani Uçucu Organik Bileşikler, iç ortam havasında buhar halinde bulunabilen, insan maruziyetinin uzun süreli olması durumunda kanserojenik etkiler göstermektedir. genel olarak havada düşük oranlarda bulunsa dahi baş ağrısı, yorgunluk gibi sinir sistemini ilgilendiren semptomlar ortaya çıkmaktadır. Düşük oranlarda sürekli maruziyet ise astım gibi solunum yolu hastalıklarına neden olabilir.

VOC ölçümü mevzuatları:

- Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü)
- OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu)

VOC Ölçümü Yasal Zorunluluk:

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre "İç Ortam VOC Ölçümleri"
- Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre "Bacada ve çevrede VOC ölçümü"

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uygun bir şekilde “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri” kapsamında VOC ÖLÇÜMÜ gerçekleştirilmektedir.

İş Hijyeni
Uçucu Organik Bileşikler
Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
(1,1,1,2-Tetrachloroethane; 1,1,2,2- Tetrachloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; 1,1-Dichloroethane; 1,1-Dichloroethene; 1,2,3-Trichloropropane; 1,2,4- Trichlorobenzene; 1,1,1-Trichloroethane; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2-Dibromo-3- chloropropane; 1,2-Dibromoethane; 1,2- Dichlorobenzene; 1,2-Dichloroethane; 1,2- Dichloropropane; 1,3,5-Trimethylbenzene; m-Xylene; 1,4-Dichlorobenzene; 2- Chlorotoluene; Benzen; Bromochloromethane; Bromoform; Carbon tetrachloride; Chlorobenzene; Etanol; Ethylbenzene; Etil Asetat; Hexachlorobutadiene; IsopropylbenzeneCumene; İso Propil Alkol; İzoamil Alkol; Kloroform; Metilen Klorür; Naphthalene; NHekzan; N-Heptan; o-Xylene; p-Xylene; Styrene; Tetra Hidro Furan; Tetrachloroethene; Trichloroethene)
ASTD D 3686-20
ASTM D 3687-19
6354