Toz Ölçümü

Toz Ölçümü

Toz Ölçümü

Türkiye’nin birçok yerinde hizmet veren laboratuvarlarımızda TÜRKAK akreditasyonu ile ilgili yasal düzenlemelere ve "Tozla Mücadele" "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında uygun bir şekilde “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Ölçümleri” kapsamında TOZ ÖLÇÜMÜ gerçekleştirilmektedir.

İş Hijyeni
Toz Ölçümü
Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini HSE-MDHS 14/3

6350